Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
011111818 Hestebønnesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-06-2018
Fordelingsdato: 07-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.


BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortlisteoptagelse i et andet land end Danmark.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på dansk sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.


 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg), LFE11 (Landbo Syd), LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Koldkærgård), LFE 17 (Bornholm), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).


  FORSØGSBETINGELSER: Omkring forsøget bør sås 6 meter hestebønne som værn.
  Forsøget skal tilses løbende og at det er vigtigt, at man også er meget opmærksomme på sygdomsangreb.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Fanfare
  2Stadium 00Fuego
  3Stadium 00Vertigo
  4Stadium 00Boxer
  5Stadium 00Lynx
  6Stadium 00Tiffany
  7Stadium 00Daisy
  8Stadium 00Stella
  9Stadium 00Ghengis
  10Stadium 00Yukon
  11Stadium 00Birgit
  12Stadium 00RLS 67650
  13Stadium 00RLS 77107
  14Stadium 00PHP16-55
  15Stadium 00GLA1305
  16Stadium 00Apollo
  17Stadium 00Capri
  18Stadium 00Victus
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybden skal være 8 cm. Udsædsmængden beregnes til 45 spiredygtige kerner pr. m2 på 12 cm række afstand.
  Forsøget kan også etableres på dobbeltrækkeafstand med plantetallet reduceret til 35 spiredygtige kerner pr. m2.
  LFE 16 og LFE 36 tilsendes de beregnede udsædsmængder fra Tystofte/ Teknologisk Institut. Til LFE 6 og LFE 11 leveres udsæden afvejet til enkeltparceller.

  UDSÆD: Udsæden fra A+-sorter leveres fra Tystofte, Udsæden fra B-sorter leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 09
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 11 - 12
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 60
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 65 - 81, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff., Juli - primo august
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  MODENHED dato for.
  Registreres i 1. og 2. gentagelse
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Registreres i 1. og 2. gentagelse
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Sejet sender prøverne til Tystofte. Koldkærgård samler parcelprøver fra LFE 6, LFE 11, LFE 16 og LFE 18 til ledprøver og bestemmer vand, proteinindhold, renhed og TKV, derefter sender KKG alle mindst 2 kg af alle ledprøver af A-sorter til Tystofte. B-sorterne gemmer KKG indtil marts af det følgende år.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk