Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010951818 OBS parceller vårbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-06-2018
Fordelingsdato: 19-05-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), LFE 6 (Ytteborg - Holstebro), LFE 8 (SAGRO), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Koldkærgård) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2017 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS-parceller i havre, vårhvede og vårtriticale.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Afgrøden må ikke vækstreguleres.
Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2018. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygFlair
RGT Planet
KWS Cantton
Laurikka
2Stadium 00Thermus
3Stadium 00Evergreen
4Stadium 00Laurikka
5Stadium 00Charles
6Stadium 00KWS Irina
7Stadium 00RGT Planet
8Stadium 00Scholar
9Stadium 00Crossway
10Stadium 00KWS Cantton
11Stadium 00Dragoon
12Stadium 00KWS Fantex
13Stadium 00KWS Beckie
14Stadium 00Flair
15Stadium 00Laureate
16Stadium 00CB Congo
17Stadium 00CB13-3047
18Stadium 00Embrace
19Stadium 00Prospect
20Stadium 00Cosmopolitan
21Stadium 00Chanson
22Stadium 00Raceway
23Stadium 00Feedway
24Stadium 00Newway
25Stadium 00CB Cricket
26Stadium 00CB Cora
27Stadium 00CB Casper
28Stadium 00Focus
29Stadium 00Champ
30Stadium 00Applaus
31Stadium 00Ellinor
32Stadium 00Fairway
33Stadium 00Greenway
34Stadium 00Stairway
35Stadium 00Gateway
36Stadium 00KWS Abbie
37Stadium 00KWS Chrissie
38Stadium 00CB16-5097
39Stadium 00CB16-6022
40Stadium 00CB16-8001
41Stadium 00CB Costa
42Stadium 00CB16-9047
43Stadium 00Br12834hz1
44Stadium 00Revanche
45Stadium 00Chewy
46Stadium 00Punch
47Stadium 00Wish
48Stadium 00SY 415584
49Stadium 00SY Contour
50Stadium 00LG Diablo
51Stadium 00Luther
52Stadium 00NOS 112.417-03
53Stadium 00NOS 112.427-09
54Stadium 00NOS 112.430-22
55Stadium 00NOS 112.435-04
56Stadium 00NOS 112.480-18
57Stadium 00NOS 112.580-07
58Stadium 00KWS 15/3586
59Stadium 00KWS 16/2658
60Stadium 00KWS 175086
61Stadium 00KWS 17/2222
62Stadium 00KWS 17/3931
63Stadium 00KWS 17/3932
64Stadium 00RP17011
65Stadium 00LG Bronco
66Stadium 00LGBU15-2870-A
67Stadium 00LGBU16-2139-A
68Stadium 00Firefoxx
69Stadium 00Br 13768fz2
70Stadium 00CB17-0001
71Stadium 00CB17-0209
72Stadium 00CB17-2002
73Stadium 00CB17-2003
74Stadium 00CB17-2004
75Stadium 00CB17-2043
76Stadium 00CB17-2147
77Stadium 00CB17-2248
78Stadium 00CB17-4046
79Stadium 00CB17-5008
80Stadium 00CB17-5063
81Stadium 00CB17-6010
82Stadium 00CB17-6054
83Stadium 00CB17-8010
84Stadium 00CB17-9071
85Stadium 00SJ 176538
86Stadium 00SJ 176707
87Stadium 00SJ 176798
88Stadium 00SJ 188051
89Stadium 00SJ 188090
90Stadium 00Fandaga
91Stadium 00SY 416700
92Stadium 00SY 416789
93Stadium 00SY 416756
94Stadium 00LGBN14223-2
95Stadium 00LGBN14223-3
96Stadium 00NORD 16/2616
97Stadium 00SC 40066 R1
98Stadium 00SC 38271 Q4
99Stadium 00BR13712gz2
100Stadium 00Accordine
101Stadium 00Crescendo
102Stadium 00SE 16-3006
103Stadium 00Værn
104Stadium 00MS-Skoldplet
105Stadium 00MS-Bladplet
106Stadium 00Alexis
107Stadium 00Pallas


Faktor 2: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

Teknologisk Institut så OBS parcellerne ved LFE 2 (Hobro) og LFE 12 (Bramstrup).

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107
MODENHED dato for.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk