Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
052201818 Vækstregulering og delt gødskning i rødsvingel. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 25-02-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sammenhængen mellem delt vækstregulering og kvælstofniveau på udbyttet i rødsvingel til frø.

BAGGRUND: Nye undersøgelser tyder på, at udbyttet i rødsvingel til frø kan øges, hvis kvælstofniveauet om foråret øges. Det kræver dog at vækstreguleringsstrategien tilpasses den øgede mængde kvælstof.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i sorten Maxima i en 2. års mark. I efteråret skal marken have fået 70 kg N
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering og gødskning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 47 - 50
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol
3Stadium 47 - 50
1,2 l Moddus M
0,2 l Agropol
4Stadium 47 - 50
1,6 l Moddus M
0,2 l Agropol
5Stadium 30 - 33
0,4 l Moddus Start
Stadium 47 - 50
0,8 l Moddus M
0,5 l Agropol
6Stadium 30 - 33
0,4 l Moddus Start
Stadium 47 - 50
1,2 l Moddus M
0,5 l Agropol


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-03-2018
Forår
50 kg N
B01-03-2018
Forår
80 kg N
C01-03-2018
Forår
110 kg N
D01-03-2018
Forår
50 kg N
20-04-201830 kg N
E01-03-2018
Forår
80 kg N
20-04-201830 kg N
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha

Gødskning:
 • Led A - E gødskes i foråret, ca. 1. marts.
 • Led D og E gødskes yderligere 20. april.

  Vækstregulering:
 • Led 5 og 6 vækstregulering i st. 30-33.
 • Led 2-6 vækstreguleres i st. 47-50.
  Der må ikke vækstreguleres i en periode med udsigt til nattefrost. Bedste tidspunkt til vækstregulering er i en periode med stigende temperaturer.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  P02Stadium 30 - 33, Før sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P03Stadium 47 - 50, Før sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1, A5, B5, C5, D5, E5
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0431-05-2018, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes direkte til DLF. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Moddus M GHS09 GHS07
  Moddus Start GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk