Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
052051818 Delt vækstregulering og gødskning i hundegræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 25-02-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af en delt vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs for udbytteniveauet.

BAGGRUND: Tidligere forsøg har vist, at hundegræs skal vækstreguleres. Forsøg i andre frøarter har vist, at det kan være en fordel at dele vækstreguleringen. Forsøgene skal afdække om det også er tilfældet i hundegræs til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en 2. års mark i sorten Amba. I efteråret skal marken have fået 60 kg N.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering, svampebekæmpelse og gødskning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
105-05-2018
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol
205-05-2018
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
320-04-2018
2 l Cycocel 750
05-05-2018
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
405-05-2018
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
505-05-2018
1,2 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
620-04-2018
0,4 l Moddus Start
05-05-2018
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
720-04-2018
0,4 l Moddus Start
05-05-2018
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol


Faktor 2: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-03-2017
Forår
120 kg N444 kg NS 27-4
B15-03-2017
Forår
140 kg N519 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha

Gødskning
 • Alle led gødskes i foråret med hvv. 120 og 140 kg N.

  Vækstregulering og svampebekæmpelse
 • Led 3, 6 og 7 behandles ca. 20. april.
 • Alle led behandles ca. 5. maj.
  Der må ikke vækstreguleres i en periode med udsigt til nattefrost. Bedste tidspunkt til vækstregulering er i en periode med stigende temperaturer.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  P0220-04-2018, Før 1. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1
  AFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMASTIGOSPORIUM % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0305-05-2018, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, A3, B3, A6, B6
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMASTIGOSPORIUM % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0426-05-2018, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMASTIGOSPORIUM % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet . Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS07 GHS05
  Bell GHS08 GHS07
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Cycocel 750 GHS09 GHS06
  Moddus M GHS09 GHS07
  Moddus Start GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk