Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
052041818 Vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 25-02-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge indflydelsen af vækstregulering og svampebekæmpelse af italiensk rajgræs på udbyttet.

BAGGRUND: Der mangler viden vedr. vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i italiensk rajgræs.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
NæringsstofferNKun forsøg120 kg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget gødes med 120 kg N medio april.
Vær opmærksom på om markens P og K behov er dækket. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering, svampebekæmpelse og gødskning (grundbehandling) end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark med hensyn til bekæmpelse af ukrudt osv.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering og svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 49
Ca. 10 maj
0,4 l Moddus M
0,2 l Agropol
3Stadium 49
Ca. 10 maj
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol
4Stadium 49
Ca. 10 maj
1,2 l Moddus M
0,2 l Agropol
5Stadium 49
Ca. 10 maj
0,5 l Bell
0,1 l Comet Pro
6Stadium 49
Ca. 10 maj
0,4 l Moddus M
0,5 l Bell
0,1 l Comet Pro
7Stadium 49
Ca. 10 maj
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,1 l Comet Pro
8Stadium 49
Ca. 10 maj
1,2 l Moddus M
0,5 l Bell
0,1 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 til 8 behandles i st. 49 (ca. 10. maj).
  Der må ikke vækstreguleres i en periode med udsigt til nattefrost. Bedste tidspunkt til vækstregulering er i en periode med stigende temperaturer.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 49, Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelKRONRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0324-05-2018, 14 dage efter behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelKRONRUST % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Forsøget kan enten skårlægges og høstes inden afgrøden begynder at drysse eller høstes direkte, hvis den er ensartet modnet og gået i leje. Kontakt frøkonsulent ved tvivl om høsttidspunkt.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Bell GHS08 GHS07
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Moddus M GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk