Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
050331818 Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 11-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2018
Ved såning
0,25 l DFF
Lokalt forslag
Lokalt forslag
201-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
301-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Stomp CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
401-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Boxer
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
501-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
1 l Stomp CS
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
30-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
601-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
1 l Stomp CS
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Renol
701-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
1 l Stomp CS
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Renol
30-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Alle led behandles ved såning.
 • Led 1 behandles dernæst som marken. Lotte Buch sender mail inden hver behandling.
 • Led 2-7 behandles, når det første ukrudt er fremspiret.
 • Led 2-7 behandles igen, når det næste ukrudt er fremspiret.
 • Led 5 og 7 behandles yderligere igen, når nyt ukrudt er spiret frem igen.
  Datoer er vejledende. Følg beskrivende tekst ved hver behandling.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-04-2018, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser s. 20
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0310-04-2018, Før 2. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0420-04-2018, Før 3. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0530-04-2018, Før 4. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0621-05-2018, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  20-03-2018Stomp er rettet til Stomp CS (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Boxer GHS02 GHS08 GHS09 GHS07
  DFF GHS09
  Hussar Plus OD GHS05 GHS09
  Renol GHS05
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk