Nordic Field Trial System Version: 1.1.6967.20455
050331818 Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 11-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2018
Ved såning
0,25 l DFF
Lokalt forslag
Lokalt forslag
201-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
301-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Stomp CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
401-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Boxer
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
501-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
1 l Stomp CS
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
30-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
601-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
1 l Stomp CS
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Renol
701-04-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
10-04-2018
Fremspiring af ukrudt
1 l Stomp CS
20-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Renol
30-04-2018
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Alle led behandles ved såning.
 • Led 1 behandles dernæst som marken. Lotte Buch sender mail inden hver behandling.
 • Led 2-7 behandles, når det første ukrudt er fremspiret.
 • Led 2-7 behandles igen, når det næste ukrudt er fremspiret.
 • Led 5 og 7 behandles yderligere igen, når nyt ukrudt er spiret frem igen.
  Datoer er vejledende. Følg beskrivende tekst ved hver behandling.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-04-2018, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser s. 20
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0310-04-2018, Før 2. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0420-04-2018, Før 3. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0530-04-2018, Før 4. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0621-05-2018, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  20-03-2018Stomp er rettet til Stomp CS (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Atlantis OD Xi N GHS07 GHS09
  Boxer Xi N GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
  Centium 36 CS N Intet faresymbol
  DFF N GHS09
  Hussar Plus OD Xi N GHS05 GHS09
  Renol Xi N GHS05
  Stomp CS N GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk