Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
050231818 Vækstregulering og gødskning i spinat til frøavl Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-07-2018
Fordelingsdato: 05-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af vækstregulering og kvælstoftildeling på udbyttet i spinat.

BAGGRUND: Der er ikke lavet mange undersøgelser af samspillet mellem kvælstof og vækstregulering i spinat. Fra andre afgrøder ved vi at vækstregulering kan øge udbyttet i nogle afgrøder. Derfor er det interessant at undersøge om det også er tilfældet i spinat.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en spinatmark.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering og gødskning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 30

Medio maj
0,5 l Terpal
05-06-2018
3 uger senere
0,5 l Cerone
3Stadium 30

Medio maj
0,4 l Moddus M
4Stadium 30

Medio maj
0,8 l Moddus M
5Stadium 30

Medio maj
0,75 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
6Stadium 30

Medio maj
1,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning


Faktor 2: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-04-2018190 kg N704 kg NS 27-4
B01-04-2018140 kg N519 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
Vækstregulering:
 • Led 2-6 vækstreguleres i st. 30 (begyndende strækning).
 • Led 2 vækstreguleres yderligere 3 uger senere.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

  Gødskning:
 • Alle led gødskes i foråret, ca. 1. april.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Før gødskning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P03Stadium 30, Før 1. behandling, med vækstregulering
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0405-06-2018, Før 2. behandling, med vækstregulering
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0519-06-2018, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSIDESKUD /plante.
  på 5 planter
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  SPIREEVNE, %
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ledSPIREEVNE %.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  SIDESKUD PR PLANTE: Antallet af sideskud pr plante bedømmes på 5 tilfældige planter i hver parcel.

  KERNE/FRØ PRØVE: Koldkærgård videresender prøverne til analyse for renhed og rent frø hos Vikima Seed.
  Vikima Seed
  Industriparken 9
  4960 Holeby

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  22-03-2018Prøver til analyse for renhed skal sendes til Vikima istedet for Jensen Seed (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Cerone GHS05 GHS07
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09
  Terpal GHS09 GHS07 GHS05


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk