Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091701818 Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-04-2018
Fordelingsdato: 17-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige antal behandlinger og doser mod angreb af skulpesnudebiller og skulpegalmyg.

BAGGRUND: Antallet af behandlinger er meget højt i flere af forsøgsleddene, men det er for at fastlægge de bedste behandlingstidspunkter. Der er endvidere valgt samme middel ved alle behandlinger i de enkelte forsøgsled for at eliminere forskelle, der skyldes evt. middelvalg. Midlerne har begrænsninger på antallet af tilladte behandlinger, ligesom der for at forebygge resistens ikke anbefales at anvende samme virkemekanisme for mange gange.

FORSØGSBETINGELSER: Ved anlæg af forsøg skal angreb af skulpesnudebiller være konstateret. Der skal være minimum 2 skulpesnudebiller pr. plante, og helst flere.
Hvis forsøget anlægges i en kraftig afgrøde, er det vigtigt, at marken er blevet vækstreguleret i foråret for at undgå, at afgrøden går i leje. I forsøget skal der indsamles 300 skulpesnudebiller i ubehandlet til test for resistens mod pyrethroider.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne kan foretages med traktor med landsmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger, samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Ved behandling med marksprøjte etableres ikke parcelgrænser på langs - istedet skæres parcellen med sideknive ved direkte høst.

Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.
 • Se forsøgsmeddelelse omkring kvalitet i rapsforsøg for at optimere anlæg af parceller, således at variationen minimeres mest muligt, Udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen skadedyrs-bek.
  2Stadium 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  30-05-2018
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  06-06-2018
  21 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  3Stadium 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  30-05-2018
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  4Stadium 65
  0,3 l Biscaya OD 240
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,3 l Biscaya OD 240
  30-05-2018
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,3 l Biscaya OD 240
  5Stadium 65
  0,2 l Mavrik Vita
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,2 l Mavrik Vita
  30-05-2018
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,2 l Mavrik Vita
  6Stadium 65
  0,2 kg Karate 2,5 WG
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,2 kg Karate 2,5 WG
  30-05-2018
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,2 kg Karate 2,5 WG
  7Stadium 65
  0,15 kg Karate 2,5 WG
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,15 kg Karate 2,5 WG
  30-05-2018
  14 dage efter behandling i st. 65
  0,15 kg Karate 2,5 WG
  8Stadium 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  23-05-2018
  7 dage efter behandling i st. 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  9Stadium 65
  0,3 kg Karate 2,5 WG
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 200 l/ha
 • Led 2-9 behandles i st. 65 (når 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er åbne).
 • Led 2-8 behandles 7 dage senere end st. 65. OBS på at dato ved forsøgsbehandling er vejledende. Det er intervallet der skal følges.
 • Led 2-7 behandles 14 dage senere end st. 65. OBS på at dato ved forsøgsbehandling er vejledende. Det er intervallet der skal følges.
 • Led 2 behandles 21 dage senere end st. 65
  Bemærk: Karate 2,5 WG CS har bimærke, hvilket betyder at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling. Biscaya OD 240 og Mavrik Vita er ikke farligt for bier, men skal udsprøjtes på samme tid som Karate.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ledPRØVE-UDTAGNING .
  300 skulpesnudebiller fra led 1 udtages til analyse for resistens
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0323-05-2018, Før 2. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0430-05-2018, Før 3. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  GLIMMERBØSSER % aborterede skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  SKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  P0506-06-2018, Før 4. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P0615-07-2018, Medio juli
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  % skulper der er nødmodnet
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt (A, B, C og D)
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg pr. led
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  % skulper der er nødmodnet
   


  PRØVE TIL RESISTENS: Der udtages ca. 300 skulpesnudebiller fra led 1 til test for resistens. Der udtages fra alle parceller i led 1.
  Vejledning til udtagning og prøvehåndtering sendes senere.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Se: Vejledning i bedømmelser

  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt.
  Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  10-04-2018Antal gentagelser er ændret til 4 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Biscaya OD 240 GHS07 GHS08 GHS09
  Karate 2,5 WG GHS09 GHS07
  Mavrik Vita GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk