Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010301818 Såtid og udsædsmængde i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-04-2018
Fordelingsdato: 19-02-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse sammenhængen mellem såtid og udsædsmængde i vårbyg i et meget bredt såvindue.


BAGGRUND: Vårbyg er en følsom afgrøde, hvad såbedets kvalitet angår. Etablering i et vådt såbed fører ofte til struktur-skader i jorden og dårlig etablering. På den anden side kvitterer vårbyggen udbyttemæssigt ved at blive etableret tidligt. Det skyldes at vinterfugten i jorden udnyttes ved tidlig såning, samt at vårbyggen får tid til at etablere et godt rodsystem og buske sig, inden en evt. forsommertørke sætter ind. Vårbyggen skal således etableres tidligt, men uden at gå på kompromis med såbeddets kvalitet. Forsøget skal beskrive udbyttets afhængighed af sådatoen og udsædsmængden, ved såning i perioden 1/3 - 1/6.


FORSØGSSTEDER: LFE1 (LandboNord), LFE4 (LMO), LFE6 (Ytteborg), LFE10 (Sønderjysk Landboforening), LFE15 (VKST Ringsted) og LFE16 (VKST Holeby)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i samme mark som forsøg 010341818. Forsøget sås med småparcelteknik i en vårsædsmark. Hele forsøgsarealet pløjes forud for anlæg af første såtid. Der opharves derefter forud for hver såtid, så vidt det er muligt. Kvælstofgødning skal kunne placeres ved såning, så vidt det er muligt.
Forsøges høstes af flere gange. Vær opmærksom på at høsten af de seneste såtider kan blive meget sen.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i split plot design. Der skal sås værn i begge ender af blokken ved hver såtid. Kontakt Andrea Schiemann omkring godkendelse designet.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgKun forsøg
SKun forsøg

GRUNDBEHANDLING:
Hele forsøget gødes optimalt med P, K, Mg og S.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der gennemføres en ukrudtsbekæmpelse, der holder forsøget fri for betydende ukrudt. Om nødvendig gennemføres ukrudtsbekæmpelsen særskilt for såtiderne. Som udgangspunkt gennemføres svampe- og skadedyrsbekæmpelse som i den omgivende mark, men det vil være nødvendigt med ekstra bekæmpelse i de sene såtider. Forsøget må IKKE vækstreguleres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00175 Spiredygt. kerner/m2
2Stadium 00250 Spiredygt. kerner/m2
3Stadium 00325 Spiredygt. kerner/m2
4Stadium 00400 Spiredygt. kerner/m2


Faktor 2: Såtid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A11-04-2018
Umiddelbart forud for såning
Harvning
11-04-2018
+/- 5 dage
Så-dato
B02-05-2018
Umiddelbart forud for såning
Harvning
02-05-2018
+/- 5 dage
Så-dato
C23-05-2018
Umiddelbart forud for såning
Harvning
23-05-2018
+/- 5 dage
Så-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hele forsøgsarealet pløjes forud anlæg af første såtid. Umiddelbart før hver såtid opharves det areal, der skal sås. Eventuelt opharves hele arealet i forbindelse med den første såtid eller led B-E i forbindelse med den anden såtid, hvis det skønnes nødvendigt for at kunne lave et godt såbed ved de senere såtider. Der skrives et notat ved hver såtid, hvilken jorbearbejdning der er gennemført.
Ved såning placeres kvælstof efter markens norm. Placering af gødningen foretrækkes, er det ikke muligt, nedharves gødningen inden såning.
Er det ikke muligt at overholde en såtid indenfor +/- 5 dage springes den pågældende såtid over.


UDSÆD: Sorten er RGT Planet. Udsæd leveres udvejet til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
LFE15 og LFE 16 får udsæden leveret i bulk.
Antal værn, som sås omkring hvert såblok, er afhængig af designet. Aftal designet med Andrea Schiemann i god tid (senest 19. februar), så antal værn kan beregnes og håndteres.

GØDNING: N27-4, som placeres ved såning, leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0211-04-2018
Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1
ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
I forbindelse med såning måles temperaturen i 10 cm dybde
 
P03Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter såning af blok A
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
PLANTEBESTAND planter/m2.
Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1
JORDTEMPERATUR Grader.
I forbindelse med såning måles temperaturen i 10 cm dybde
 
P04Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter såning af blok B
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: C1
JORDTEMPERATUR Grader.
I forbindelse med såning måles temperaturen i 10 cm dybde
 
P05Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter såning af blok C
Alle målinger i P05 udføres kun i led: C1, C2, C3, C4
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P08Stadium 75, når det første led når stadie 75
ledUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2
VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelBYGRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
af grønt bladareal
 
P09Stadium 89, Før høst
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
måles i cm fra jord til start af aks.
 
ParcelAKS /m2.
Se: Vejledning i Bedømmelser i Landsforsøgene
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
P10Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og sendes til KKG. Se teksafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
VAND, % i kerne/frø
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve. Koldkærgård analyserer prøverne på NIT. Derudover laver Koldkærgård 1000-kornsvægt og sortering.

HØST: Det forventes, at spredningen i modenhed er stor, derfor skal forsøget høstes af to gange. Der indberettes et notat, hvilke blokke der er høstet på de to høsttider.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
18-04-2018Plan er opdateret, således at der er kun 3 såtider pga. det sene forår. P-tider er tilpsset. (ANSC)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk