Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070761818 Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i vårbyg og N-optag med satellit - ANLÆGÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-08-2018
Fordelingsdato: 12-02-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme eftervirkningen af olieræddike, græs og kløvergræs udlagt i eller efter vårbyg. Eftervirkningen, af forskellige efterafgrøder etableret i 2018, måles ved forskellige kvælstofniveauer til vårbyg etableret forår 2019. Herudover, er formålet at bestemme sammenhængen mellem satellitfotos, dronefotos og kvælstofoptagelse i efterafgrøden.

BAGGRUND: Efterafgrøder bliver pga. lovkrav stadig mere almindelige. Det er vigtigt at få det maksimale ud af efterafgrøderne i den efterfølgende vårsæd. Satellitfotos og dronefotos skal anvendes til udvikling af en model, der kan korrigere kvælstofbehovet på baggrund af efterårsoptagelse i forskellige efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 2-årigt og anlægges i vårbyg. Der skal også være vårbyg til høst 2019. Efterafgrøde af græs eller kløvergræs sås lige efter såning af vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende. Olieræddike udsås umiddelbart efter høst af vårbyg, etablering skal ske inden 20. august. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. GPS udstyr er i praksis nødvendigt for at anlægge fastliggende forsøgsparceller med vårbyg præcist. Forsøget anlægges på JB 1-3.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøder i faktor 2 etableres i blokke på 20 x 30 meter, se skitse. I foråret 2019 anlægges småparceller med stigende mængder kvælstof i randomiserede design i 2/3 af blokken med hver efterafgrøde (række 1 og 2) . Række 1 og 2 anlægges mellem 2 kørespor. Række 3 (gentagelse 5 og 6. anvendes til planteklip og billedtagning i efterafgrøderne efteråret 2018.)
Teknologisk Institut skal tilrette design - kontakt Rikke Jensen 72 20 33 99 eller på mail: rje@teknologisk.dk.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HerbiciderFighter 480Kun forsøg0,5 l
Harmony SXKun forsøg3 g
AdditiverOlieKun forsøg0,5 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Vårbyg 2018: Arealet gødskes efter gødningsplanen for resten af marken.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden. Forsøget skal ved ukrudtsproblemer behandles med ukrudtsmiddel 0,5 l Fighter 480, 3 g Harmony SX, 0,5 l Olie når græsudlægget har 1 kimblad. I tilfælde af større ukrudtsproblemer kontaktes Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen. Ingen andre ukrudtsmidler må benyttes i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof 2019
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2018
(Vårbyg 2019 tildeles 40 kg N)
Ved såning
N som kvælstofnorm
201-04-2018
(Vårbyg 2019 tildeles 80 kg N)
Ved såning
N som kvælstofnorm
301-04-2018
(Vårbyg 2019 tildeles 120 kg N)
Ved såning
N som kvælstofnorm


Faktor 2: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-04-2018Ingen efterafgrøde
B05-08-201815 kg Olieræddike
C01-04-201810 kg Alm.rajgræs
D01-04-201815 kg Blanding nr. 22
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Faktor 2 anlægges i blokke.
 • Led C og D (græs og kløvergræs) sås lige efter såning af vårbyg med radsåmaskine eller tilsvarende.
 • Led B (olieræddike) udsås lige efter høst af vårbyg og senest 20. august. Hvis vejrforhold gør det umuligt at høste vårbyg i tide kontaktes Nanna Hellum Kristensen, på 87 40 54 14 senest den 15. august. Udsåning sker med radsåmaskine. Hvis forholdene kræver det skal parcellerne harves inden såning. Halmen snittes eller fjernes.

  I 2018 gødskes hele forsøget som omgivende mark. I 2019 gennemføres gødskningsbehandlinger i faktor 1.

  Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

 • UDSÆD: Efterafgrøde leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: I 2018 anvendes landmandens gødning

  KEMIKALIER: Ukrudtsmiddel leveres af Teknologisk Institut. Øvrig kemi skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt i 2018.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøget finansieres GUDP.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-08-2018Ler analyse rettet til. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fighter 480 GHS07 GHS09
  Harmony SX GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk