Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070431818 Strategi for flydende gødning til vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-04-2018
Fordelingsdato: 27-02-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge delingsstrategien for kvælstof i flydende gødning til vinterraps.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at undersøge, om gødningsstrategien om foråret med fordel kan ændres, så en større andel kvælstof anvendes senere på foråret end normalt. Engelske undersøgelser tyder på, at for tidlig tildelt gødning producerer for meget vegetativt materiale og for lidt frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges på JB 5 og derover. Der skal vælges arealer uden eller kun begrænset tilførsel af husdyrgødning i årene forud for at modvirke, at en for kraftig eftervirkning af husdyrgødning giver så lavt et kvælstofbehov, at sammenligning af strategierne ved 170 kg N pr, ha bliver meningsløst. Forsøgsarealet må derfor heller ikke være tilført husdyrgødning i efteråret 2017, og der må højst være tilført 50 kg kvælstof i handelsgødning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-03-2018
Først i marts
170 kg N708 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,437 l Agrotain
201-03-2018
Først i marts
70 kg N292 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,18 l Agrotain
01-04-2018
Først i april
100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,257 l Agrotain
301-03-2018
Først i marts
70 kg N292 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,18 l Agrotain
01-04-2018
Først i april
70 kg N292 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,18 l Agrotain
Stadium 65
Ved blomstring
30 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,077 l Agrotain
401-04-2018

Først i april
140 kg N583 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,36 l Agrotain
Stadium 65
Ved blomstring
30 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,077 l Agrotain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Første tilførsel: Ved begyndende vækst ca. 1. marts udbringes flydende gødning med Agrotain i led 1-3.
  • Anden tilførsel: I strækningsfasen i april ca. en måned efter første udbringning, udbringes flydende gødning med Agrotain i led 2-4.
  • Tredje tilførsel: Ved blomstring (ca. stadium 65) udbringes 30 kg N i flydende gødning med Agrotain i led 3 og 4. Udsprøjtes med gødningsdyse, f.eks. Hardi Quinta stream på tørre blade i køligt vejr (lavere end 15°C). Gerne i overskyet vejr.
DanGødning NS 24-0-0-6: Vægtfylden på NS 24-0-0-6 Dangødning er 1,27 kg pr. liter. Det vil sige, at 150 kg N/ha svarer til 625 kg gødning pr. ha eller 492 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,62 liter Agrotain pr. 1000 kg NS 24-0-0-6 eller 0,8 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 24-0-0-6.
FORSØGSGØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2018, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0201-04-2018, Før 2. gødskning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2
ledFOTO digital.
Foto taget af afgrøden lodret ned fra ca. 1½ meters højde. Fotoet uploades til NFTS.
 
P03Stadium 84
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på grønne plantedele.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
13-04-2018Skema med reviderede gødsknings datoer (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk