Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010941818 OBS parceller vinterhvedesorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-11-2017
Fordelingsdato: 02-12-2017
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), LFE 6 (Ytteborg - Holstebro), LFE 8 (SAGRO), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Koldkærgård) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2017 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterbyg, vinterrug og triticale.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2018. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
Kalmar
Sheriff
Torp
2Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
Kalmar
Sheriff
Torp
3Stadium 00Hereford
4Stadium 00Torp
5Stadium 00Pistoria
6Stadium 00Elixer
7Stadium 00Ohio
8Stadium 00Creator
9Stadium 00Benchmark
10Stadium 00KWS Nils
11Stadium 00Viborg
12Stadium 00Sheriff
13Stadium 00KWS Lili
14Stadium 00Kalmar
15Stadium 00Kaldi
16Stadium 00RGT Universe
17Stadium 00Informer
18Stadium 00Drachmann
19Stadium 00Canon
20Stadium 00Kvarn
21Stadium 00Graham
22Stadium 00SU Bungee
23Stadium 00Pirat
24Stadium 00KWS Leif
25Stadium 00KWS Extase
26Stadium 00Terence
27Stadium 00LG Mocca
28Stadium 00Kvium
29Stadium 00KWS Zyatt
30Stadium 00Totem
31Stadium 00SEC 312-07-04
32Stadium 00LG Quadrant
33Stadium 00Mangold
34Stadium 00STRG 4019.14
35Stadium 00RGT Bowen
36Stadium 00RGT Saki
37Stadium 00RGT Koi
38Stadium 00KWS Dag
39Stadium 00KWS Sverre
40Stadium 00Motiv
41Stadium 00KWS Kinetic
42Stadium 00Kashmir
43Stadium 00NORD 15/215
44Stadium 00Sj L024
45Stadium 00Sj L037
46Stadium 00Heerup
47Stadium 00Bright
48Stadium 00Momentum
49Stadium 00NOS 510032.7
50Stadium 00Tetris
51Stadium 00NOS 510050.17
52Stadium 00NOS 510050.19
53Stadium 00FD15WW071
54Stadium 00Morten
55Stadium 00Chevignon
56Stadium 00Hyvento
57Stadium 00Baracuda
58Stadium 00KWS Talent
59Stadium 00KWS Scimitar
60Stadium 00KWS Firefly
61Stadium 00LG Skyscraper
62Stadium 00Safari
63Stadium 00Galerist
64Stadium 00SEC 267-08-3
65Stadium 00R11639
66Stadium 00RW41789
67Stadium 00RW61702
68Stadium 00BB 9945.15 W
69Stadium 00DSV 317114
70Stadium 00WPB 09W0790-01
71Stadium 00STRU 100402s14
72Stadium 00KW 2100-15
73Stadium 00SY 117164
74Stadium 00SY 117165
75Stadium 00KWS W334
76Stadium 00KWS W370
77Stadium 00KWS W371
78Stadium 00NOS 511014.06
79Stadium 00NOS 511031.19
80Stadium 00NOS 511082.28
81Stadium 00NOS 511167.10
82Stadium 00NOS 511192.01
83Stadium 00NOS 511192.33
84Stadium 00NOS 511192.39
85Stadium 00Hyking
86Stadium 00Johnson
87Stadium 00LGWD 12-11289-D
88Stadium 00SY Griffin
89Stadium 00LG Jigsaw
90Stadium 00SEC 87-09-1a
91Stadium 00KM 16-75
92Stadium 00Sj M0051
93Stadium 00Sj N0514
94Stadium 00Sj M0351
95Stadium 00Sj M0471
96Stadium 00Sj M0477
97Stadium 00Sj N0493
98Stadium 00Sj M0498
99Stadium 00Sj N0564
100Stadium 00DZW 0710K
101Stadium 00Popkorn2017
102Stadium 00Vinterhvede-værn
103Stadium 00MS-Septoria
104Stadium 00MS-brunrust
105Stadium 00Anja
106Stadium 00Florida
107Stadium 00Substance
108Stadium 00Ambition
109Stadium 00Gawain


Faktor 2: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2 for linjesorter. OBS i hybrider nedsættes udsædsmængden til 245 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte. Udsæden er bejdset med Redigo Pro.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
Alle målinger i P03 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109
MODENHED dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk