Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010921818 OBS parceller vinterrugsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-09-2018
Fordelingsdato: 02-12-2017
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), LFE 6 (Ytteborg - Holstebro), LFE 8 (SAGRO), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Koldkærgård) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2017 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterbyg, triticale og vinterhvede.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2018. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00KWS LivadoHybrid
2Stadium 00KWS BonoHybrid
3Stadium 00KWS BinnttoHybrid
4Stadium 00KWS FloranoHybrid
5Stadium 00SU Performer 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
6Stadium 00KWS EdmondoHybrid
7Stadium 00KWS SerafinoHybrid
8Stadium 00KWS VinettoHybrid
9Stadium 00KWS MattinoHybrid
10Stadium 00SU Cossani 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
11Stadium 00KWS LorettoHybrid
12Stadium 00PianoHybrid
13Stadium 00KWS TeramoHybrid
14Stadium 00SU Nasri 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
15Stadium 00KWS TayoHybrid
16Stadium 00KWS JarroHybrid
17Stadium 00KWS JethroHybrid
18Stadium 00KWS ChelloHybrid
19Stadium 00KWS FratelloHybrid
20Stadium 00KWS BeradoHybrid
21Stadium 00KWS BalkoHybrid
22Stadium 00KWS VolpinoHybrid
23Stadium 00DH372Hybrid
24Stadium 00SU PluralisHybrid
25Stadium 00HYH300 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
26Stadium 00SU Pluralis 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
27Stadium 00SU Arvid 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
28Stadium 00KWS-H187Hybrid
29Stadium 00KWS-H188Hybrid
30Stadium 00KWS-H189Hybrid
31Stadium 00KWS-H190Hybrid
32Stadium 00KWS-H191Hybrid
33Stadium 00KWS-H192Hybrid
34Stadium 00KWS-H193Hybrid
35Stadium 00KWS-H194Hybrid
36Stadium 00SU DirectorHybrid
37Stadium 00HYH305Hybrid
38Stadium 00HYH309Hybrid
39Stadium 00HYH312Hybrid
40Stadium 00HYH315Hybrid
41Stadium 00DH360Hybrid
42Stadium 00DH381Hybrid
43Stadium 00DH382Hybrid
44Stadium 00DH383Hybrid
45Stadium 00DH386Hybrid


Faktor 2: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 250 spiredygtige kerner pr. m2 for populationssorter. OBS i hybrider (og i hybrid + 10% population) nedsættes udsædsmængden til 175 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte. Udsæden er bejdset med Redigo Pro.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, November
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledMODENHED dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk