Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
071001818 Vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder efter majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 11-10-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Karina Vincents Lohmann
Telefon: /72203388
Email: KAFI@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse etableringen af efterafgrøder med og uden vinterrug og alm. rajgræs/hundegræs efter majs.

BAGGRUND: Dyrkning af rug som efterafgrøde giver mulighed for at foretage en jordløsning i hele pløjelaget om efteråret, hvilket anbefales i Tyskland.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker med forfrugt majs og med alm. rajgræs/hundegræs som efterafgrøde. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning, eller anden gødning ud over forsøgsgødningerne. Der anlægges to forsøg på JB 1 eller 3, og der skal være mulighed for at vande optimalt efter Vandregnskab Online.
Forsøgene skal være fastliggende i op til 3 år (2017 - 2020). Der skal kunne placeres sugeceller i forsøget i 2018.

FORSØGSSTEDER: 11 (LandboSyd), 2 forsøg.

ANLÆGSDATA: Parcellerne randomiseres.
Parcelstørrelser:
 • Anlægsparcellen 35 m x 6 m bred.
  Det er vigtigt at der er plads til bredden af alle maskiner ved anlæg af forsøget, dvs. er parcelbredden 6 m, skal alt maskinarbejde foregå inden for de 6 m.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 210m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE tildeles anden gødning udover grund - og forsøgsgødning. Derudover behandles forsøget som omgivende mark.

  VANDING: Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedfældning og fosforgødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen behandling i 2017Ingen beh. dette år
  2Ingen behandling i 2017Ingen beh. dette år
  3Ingen behandling i 2017Ingen beh. dette år
  4Ingen behandling i 2017Ingen beh. dette år
  5Ingen behandling i 2017Ingen beh. dette år
  6Ingen behandling i 2017Ingen beh. dette år
  704-10-2017
  Dagen efter høst af forfrugt majs. Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Efterår
  2 l Roundup Bio
  05-10-2017
  Dagen efter nedsprøjtning af efterafgrøde
  Efterår
  25 cm Harvedybde
  05-10-2017
  Såning af grøn rug (alm. populations rug)
  Ved
  Grøn rug100 kg Dukato
  804-10-2017
  Ingen efterafgrøde: Alm rajgræs eller hundegræs bortsprøjtes umiddelbart efter majs høst 2017
  Efterår
  2 l Roundup Bio
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Gads maskinstation udfører:
  • Harvning
  • Såning af rug
  EFTERÅR 2017:
  • ALM. RAJGRÆS: I led 1 - 6: Behandles først til foråret.
  • VINTERRUG: I led 7: Alm. rajgræs sprøjtes væk umiddelbart efter høst af majs. Der dybdeharves i 25 cm med en stivtandet harve med maks. 50 mm brede spidser dagen efter bortsprøjtning. Derefter sås straks vinterrug. Rugen skal sås i 2 cm dybde med dybdestyring og trykhjul. Rugen skal være sået senest 3 dage efter høst af forfrugt majs.
  • INGEN EFTERMAFGRØDE: I led 8: Alm. rajgræs sprøjtes væk med Roundup umiddelbart efter høst af majs. Der etableres ingen efterafgrøde på arealet.
  UDSÆD: Udsæd af rugsorten Dukato leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-10-2017, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  P0201-12-2017, December
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der tages 2 fotos: Et nærbillede af efterafgrøderne, som viser efterafgrødernes udviklingstrin og et foto af efterafgrøden i parcellerne. Se tekstafsnit FOTO.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FOTO:
  P02: Der tages 2 fotos: Et nærbillede af efterafgrøderne, som viser efterafgrødernes udviklingstrin og et foto af efterafgrøden. Det er vigtigt at billederne bliver taget uden fotografens fødder og skygger. Billederne vedhæftes på forsøget via web-trial, som et notat på forsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøget finansieres af udviklingspuljen.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  13-10-2017N-min 75-100 er slettet (KAFI)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk