Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091261818 Bekæmpelse af væselhale med jordmidler om efteråret - Logaritmesprøjtning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 19-09-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af pendimethalin til bekæmpelse af væselhale om efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene kan anlægges i vinterhvede, hvor der med sikkerhed er en stor bestand af væselhale. Behandlinger udføres med logaritmesprøjte.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis.
Husk at anlægge værn i begge ender af forsøget af hensyn til vinddrift.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må IKKE senere foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 10 - 11
4 l Stomp CSLogaritmesprøjtning
2Ubehandlet
3Stadium 10 - 11
4 l BoxerLogaritmesprøjtning
4Stadium 10 - 11
3 l BoxerLogaritmesprøjtning
1 l Stomp CSKonstant dosering
5Ubehandlet
6Stadium 10 - 11
2 l Stomp CSLogaritmesprøjtning
1,5 l BoxerKonstant dosering
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 1, 3, 4 og 6 behandles, når afgrøden er i st. 10-11.
  Startdosis er angivet under forsøgsbehandlinger. Bemærk at Stomp CS hhv. Boxer i led 4 og 6 udbringes med fast dosis og dermed påfyldes den store beholder.
  NB: Blankt felt ud for specifikation af behandling betyder konstant dosering. Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen "logaritmesprøjtning" fjernes på enkeltforsøget i PC markforsøg.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10 - 11, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 2, 5
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  P0301-11-2017
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
  Visuel bedømmelse af biomasse 6-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til registrering.
   
  P0402-04-2018
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
  Visuel bedømmelse af biomasse 6-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til registrering.
   


  VEJLEDNING TIL REGISTRERING:
  Der foretages 6-10 parvise bedømmelser ned gennem parcellerne. Bedømmelser skal udføres med stor tæthed hvor doseringskurven er stejl, dvs. hvor effekt begynder til der er fuld effekt.
  Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for yderligere information om optælling/bedømmelse.
  Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til ukrudtsforsøg. Kontakt Jens Erik Jensen på mail eller 87405438 eller Poul Henning Petersen på mail eller 87405443, når der skal bedømmes, hvis du er i tvivl med hensyn til visuel bedømmelse i logaritmeforsøg.
  I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Lotte Buch ltb@teknologisk.dk

  HØST: Forsøget høstes ikke.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet..

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Jens Erik Jensen: 87 40 54 38 / 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-12-2017Projektnummer er rettet fra 2723 til 3622 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk