Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090791818 Bejdsning mod svampesygdomme i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-04-2018
Fordelingsdato: 27-09-2017
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige bejdsemidler på plantebestand og udbytte i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget ønskes anlagt med forfrugt vintersæd (gerne vinterhvede). Forsøget skal sås relativt sent (sidste uge i september). Forsøget ønskes anlagt på JB 4-6.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges og høstes med småparcel teknik.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøgsarealet behandles som i den omgivende mark eller efter behov, også hvad angår svampebekæmpelse.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-09-2017
Ingen bejdsning
225-09-2017
200 ml Vibrance Gold pr 100 kg
l Vibrance Gold
325-09-2017
200 ml Vibrance Duo pr 100 kg
l Vibrance Duo
425-09-2017
200 ml Celest Formula M pr. 100 kg
l Celest Formula M
525-09-2017
50 ml Redigo Pro170 FS pr. 100 kg
l Redigo Pro 170 FS
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget skal tidligst sås den 25. september og senest den 2. oktober. Udsædsmængde beregnes ud fra 200 planter/m2 ved såning 1. september, og øges med 6 planter/m2 ved hver dags udsættelse af såningen. Dvs såning den 25. september er 350 planter/m2. TKV og spireevne oplyses for alle led.
 • I led 1 anvendes renset ubejdset certificeret udsæd.
 • I led 2 anvendes renset certificeret udsæd bejdset med 200 ml Vibrance Gold pr. 100 kg hvede.
 • I led 3 anvendes renset certificeret udsæd bejdset med 200 ml Vibrance Duo pr. 100 kg hvede.
 • I led 4 anvendes renset certificeret udsæd bejdset med 200 ml Celest Formula M pr. 100 kg hvede.
 • I led 5 anvendes renset certificeret udsæd bejdset med 50 ml Redigo Pro 170 FS pr. 100 kg hvede.
 • UDSÆD: Udsæden bejdses og leveres af Teknologisk Institut. Udsæden leveres i bulk.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 09, Ved 50 % fremspiring, i led 1
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal fremspirede planter på 5 x 2 meter række tælles
   
  P03Stadium 12, 2 uger senere
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal fremspirede planter på 5 x 2 meter række tælles
   
  P04Stadium 13 - 14, 4 uger senere
  ForsøgFOTO drone.
   
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal fremspirede planter på 5 x 2 meter række tælles
   
  P0524-11-2017
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P0601-04-2018
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter på 5 x 2 meter række tælles
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAKS /m2.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Plantebestand:
  I hver parcel tælles antal planter af 2 meters længde på 5 rækker. Der må IKKE tælles i de to yderste rækker i parcellen. Husk at indberette måleflade i PC markforsøg. Ved rækkeafstand på 12,5 cm bliver målefladen 1,25 meter. Marker arealet, således at samme areal tælles hver gang.
  Der bedømmes altid planter/m2, så længe det er muligt. Er det ikke muligt i foråret at bedømme planter pr. m2, bedømmes plantebestand som skala fra 0-10.

  FOTO - DIGITAL: Der tages et billede af en repræsentativ parcel lidt på afstand i hvert led, således at "grønheden" i parcellen kan vurderes. Billeder indsættes som notat på forsøget.
  FOTO - DRONE: Torben Sørensen fra Syngenta vil tage dronebilleder i alle forsøg i efteråret.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Celest Formula M GHS09
  Redigo Pro 170 FS GHS09 GHS08
  Vibrance Duo GHS07 GHS09
  Vibrance Gold GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk