Nordic Field Trial System Version: 1.1.6967.20455
293201818 OnFarm Forsøg: Udsultning af stankelben ved nedvisning af græsstub - SEGES Til Oversigt
 

OnFarm
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-09-2017
Fordelingsdato: 06-09-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Birgitte Feld Mikkelsen
Telefon: 72203383/+4530921799
Email: BFM@teknologisk.dk


FORMÅL: Dette er et OnFarm Forsøg udtænkt og udbudt af SEGES. Planen har til formål at undersøge om nedvisning af græs kan føre til udsultning af larver af stankelben, således at der ikke kommer angreb i en efterfølgende vårbygafgrøde

Forsøgssystemet kan beregne behandlingsomkostninger samt nettomerudbytte i forhold til behandling i led 1. Der tages højde for både omkostninger til midler og udbringning.
OBS: Systemet håndterer kun priser på planteværnsmidler, derfor bliver behandlingsomkostningerne forkerte, hvis der behandles med gødninger eller andet under forsøgsbehandlinger.
Beregninger af behandlingsomkostninger samt nettomerudbytte kræver at der laves analyser af renhed og vand.

FORSØGSBETINGELSER: For at data er brugbare er det vigtigt at man udfylder, så mange oplysninger om forsøget som muligt. Det er desuden muligt at vælge om data skal være offentlige eller konfidentielle. Se eventuelt vejledning på www.onfarmtrials.com.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med så mange gentagelser det er muligt. Der skal være min. 3 gentagelser før der kan laves en statistisk analyse. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt ens i alle parceller.
 • Hvis udbyttet vejes i hver parcel, er det meget vigtigt at alle parceller er lige store.
 • Måles udbyttet med udbyttemåler, behøver parceller ikke at være fuldstændig ens, men det anbefales at de er nogenlunde lige lange.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDOPLYSNINGER: Tilret oplysning om afgrøden i forsøget samt evt. andre relevante oplysninger som f.eks. GPS-koordinater på forsøgets placering, sortsnavn eller forfrugt.

  GRUNDBEHANDLING: Anfør alle de behandlinger, der udføres på hele forsøgsarealet under grundbehandlinger.
  Findes der en analyse fra den gylle der er udbragt, kan resultaterne indskrives som et notat (analysecertifikatet kan evt. vedhæftes som et notat/billede). Se eventuelt vejledning på www.onfarmtrials.com.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der kun udføres behandlinger, som ikke påvirker forsøgsbehandlingerne. Testes der f.eks. et svampemiddel, må der ikke sprøjtes med andre svampemidler, der kan påvirke resultatet. Til gengæld er det f.eks. vigtigt at ukrudtsbekæmpe forsøget som den omgivende mark, således at megen ukrudt ikke påvirker resultatet.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Behandling
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  201-09-2017
  4 l Roundup Bio
  301-10-2017
  4 l Roundup Bio
  401-11-2017
  0,45 l Avaunt
  250 l Vand
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 2: Behandles med 4 l/ha Roundup Bio eller tilsvarende glyphosatprodukt ca. 1. september.
 • Led 3: Behandles med 4 l/ha Roundup Bio eller tilsvarende glyphosatprodukt ca. 1. oktober.
 • Led 4: Behandles med 0,45 l/ha Avaunt ca 1. november. Udsprøjtes i en mild periode ved over 5 grader om natten. Anvend 250 liter vand pr ha.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  Skal udfyldes
   
  ForsøgDYRKNINGSMETODE 1=Konventionelt, 2= Økologisk.
  Skal udfyldes
   
  P02Ved fremspiring, i foråret
  ParcelSTANKELBEN % planter m angreb.
   
  P0314 dage efter, P02
  ParcelSTANKELBEN % planter m angreb.
   
  P0414 dage efter, P03
  ParcelSTANKELBEN % planter m angreb.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Det er en god idé at oplyse JBnr og dyrkningsmetode.
  Alle registreringer der udføres i forsøget, så som ukrudts, sygdoms-, skadedyrs- og afgrødebedømmelser mm. indberettes.
  Der oprettes en måletid for hvert tidspunkt man er ude at registrere.

  UDBYTTE:
  Hvis der laves analyser af vandindhold og renhed (begge kræves for at systemet kan beregne udbyttet):
  Brug måleparameteren Parceludbytte, kg frø/kerne (ukorrigeret), her oplyses høstfladen i kvadratmeter samt udbyttet som et vejetal i kg pr. parcel. Er høstfladen ikke ens i alle parceller, kan høstfladen sættes til 10000 m2, og man omregner selv hvor mange kg der er høstet pr. ha. Aflæses udbyttet på en udbyttemåler, sættes høstfladen ligeledes til 10000 m2. Der udtages prøver til analyse for vandindhold og renhed. Forsøgsystemet beregner derefter et korrigeret udbytte/ha med 15 % vand.

  Hvis der ikke laves analyser af vandindhold og renhed:
  Brug måleparameteren Udbytte (ukorrigeret), hkg kerne/ha. Her indtastes det målte udbytte i hkg/ha fra hver parcel.

  Se eventuelt vejledninger om indtastning af data samt udtagning af prøver på www.onfarmtrials.com.

  BRUG FOR HJÆLP: Ring 7220 3320 eller mail: onfarm@teknologisk.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  04-09-2017Designtype ændret til randomiseret istedet for systematisk (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Avaunt GHS07 GHS08 GHS09
  Roundup BioIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk