Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
050321818 Græsukrudt i engrapgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-07-2018
Fordelingsdato: 27-08-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret/vinteren i engrapgræs til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget store høje.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Grundbehandlinger
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-09-2017
0,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20170,12 l Agil 100 EC
15-03-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
315-09-2017
0,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20170,12 l Agil 100 EC
03-01-2018
Først i januar
2 l Reglone
0,5 l Agropol
15-03-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
415-09-2017
0,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20170,12 l Agil 100 EC
03-01-2018
Først i januar
2 l Reglone
0,5 l Agropol
15-03-20180,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20180,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
501-09-2017
1 l Stomp CS
15-09-2017
0,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20170,12 l Agil 100 EC
03-01-2018
Først i januar
2 l Reglone
0,5 l Agropol
15-03-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
601-09-2017
1 l Stomp CS
1 l Boxer
15-09-2017
0,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20170,12 l Agil 100 EC
03-01-2018
Først i januar
2 l Reglone
0,5 l Agropol
15-03-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20180,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Led 5 og 6 behandles omkring 1. september.
 • Led 2-6 behandles medio september og igen omkring 1. oktober.
 • Led 3-6 behandles i starten af januar i fuld sol (er ikke temperaturafhængig). Ved tvivl kontaktes Barthold Feidenhans´l.
 • Led 2-6 behandles i medio marts og igen primo april.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-08-2017, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-09-2017, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0315-09-2017, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 5, 6
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0401-10-2017, Før 3. behandling
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0503-01-2018, Før 4. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser s. 20
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0615-03-2018, Før 5. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser s. 20
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0705-04-2018, Før sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0819-04-2018, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P09Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Kernefrøprøve til vand%: Koldkærgård måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  05-01-2018I led 3, 4, 5 og 6 er der tilføjet 0,5 liter Agropol til Reglone behandlingen (LTB
  20-02-2018Monitor er slettet i led 2-6, da det ikke længere må anvendes (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC Xn N GHS07 GHS08 GHS09
  Agropol Xn GHS05 GHS07
  Atlantis OD Xi N GHS07 GHS09
  Boxer Xi N GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
  Hussar Plus OD Xi N GHS05 GHS09
  Mero EC 80 Xi GHS07
  Reglone T N GHS05 GHS06 GHS08 GHS09
  Stomp CS N GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk