Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
052291818 Bekæmpelse af agerrævehale i rødsvingel. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 27-08-2017
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for en effektiv bekæmpelse af agerrævehale i rødsvingel.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en rødsvingelmark, hvor agerrævehale er et problem.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Der skal min. være 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
225-09-20171,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
325-09-20170,7 l Agil 100 EC
0,2 l Agropol
425-09-20171,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
20-04-20181,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
525-09-20171,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
15-05-20181,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
625-09-20171,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
20-04-20181 l Focus Ultra
0,5 l Dash
15-05-20181 l Focus Ultra
0,5 l Dash
715-09-20170,2 l Topik
0,5 l Renol
20-04-20181,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
825-09-20170,7 l Agil 100 EC
0,2 l Agropol
15-05-20181,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
915-09-20170,4 l Topik
0,5 l Renol
15-05-20181,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde: 150-200 l/ha.
 • Led 7 og 9 behandles ca. 15. september.
 • Led 2-6 og 8 behandles ca. 25. september.
 • Led 4, 6 og 7 behandles ca. 20. april.
 • Led 5, 6, 8 og 9 behandles igen ca. 15. maj.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-09-2017, Før 1. behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  AGERRÆVEHALE % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  P0225-09-2017, Før 2. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 7, 9
  ParcelAGERRÆVEHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P0320-04-2018, Før 3. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 7, 9
  ParcelAGERRÆVEHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P0415-05-2018, Før 4. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
  ParcelAGERRÆVEHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P0505-06-2018, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelAGERRÆVEHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P06Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  AGERRÆVEHALE, % i frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.
  VAND, % i kerne/frø
  ledSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne skal sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Det er vigtigt, at forsøget høstes inden afgrøden begynder at spilde, efter anvisning fra frøkonsulent.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78, mail: baf@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Agropol GHS07 GHS05
  Dash GHS05 GHS08
  Focus Ultra GHS09 GHS07 GHS08
  Renol GHS05
  Topik GHS08 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk