Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070131718 KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-09-2018
Fordelingsdato: 12-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen og nitratudvaskningen ved stigende kvælstofgødskning (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterrug.

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på gamle forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget placeres på JB4 uden tilførsel af husdyrgødning i et område med lav nedbør. Forsøget placeres hvor der tidligere har været gennemført forsøgene 070131010 til 070131016. Forsøgsplanen er startet "forfra" fordi designet ændres. Forsøgsarealet er fastliggende og følger markens sædskifte. Arealet har på dele af arealet været dyrket med mellemafgrøder i flere år. Der dyrkes vinterrug til høst 2018.

ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Placering af parceller se skitse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 100m2. Høstparcel minimum 64m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg400 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Ved manganmangel behandles med 2,5 kg Mangansulfat 32 og 0,2 l Agropol. Mangansulfat og Agopol skaffes lokalt.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen. Der behandles mod ukrudt, sygdomme og skadedyr som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
103-04-2018

Forår ved begyndende vækst
Ingen N
203-04-2018
Forår ved begyndende vækst
40 kg N148 kg NS 27-4
23-04-201880 kg N296 kg NS 27-4
303-04-2018
Forår ved begyndende vækst
40 kg N148 kg NS 27-4
23-04-2018120 kg N444 kg NS 27-4
403-04-2018
Forår ved begyndende vækst
40 kg N148 kg NS 27-4
23-04-2018160 kg N596 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gødskning udføres af forsøgsværten.
  • Led 2-4 tildeles 40 kg N pr. ha ved begyndende vækst i foråret.
  • Led 2-4 tildels henholsvis 80, 120 og 160 kg N sidst i april.
FORSØGSGØDNING: NS 27-4 skaffes af landmanden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0131-08-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0220-09-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0305-10-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0420-10-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0505-11-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0620-11-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0705-12-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0820-12-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0908-01-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1025-01-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1111-02-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1227-02-2018
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1315-03-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1431-03-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1515-04-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1601-05-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1720-05-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1810-06-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1930-06-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2020-07-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2110-08-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P22Stadium 89, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 1 kg fra hver parcel
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P2331-08-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2420-09-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


VANDPRØVE: Alle vandprøver udtages af forsøgsvært og nedfryses straks efter prøvetagning. SEGES afhenter prøverne og sørger for, at de sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele gentagelsen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær slangernes placering (1 m friholdes).

HØST: LFE 15 står for høst af forsøget. DER UDTAGES PRØVER PÅ PARCELNIVEAU. Der indsendes 1 prøve pr. parcel til analyse på Koldkærgård.

Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
26-03-2018Gødsknings mængde og type er ændret da afgrøden er ændret fra raps til vinterrugTeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk