Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
011041818 Vinterhvedesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-09-2018
Fordelingsdato: 19-09-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter, er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter, er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg) og LFE 12 (Fyn), samt LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2017 IKKE var græs.

  ANLÆGSDATA: LFE 6 og 12: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,3 l Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  * Er der anvendt Trimaxx ved første behandling anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat
  * Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,3 l Trimaxx.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsen norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
  Kalmar
  Sheriff
  Torp
  2Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
  Kalmar
  Sheriff
  Torp
  3Stadium 00Hereford
  4Stadium 00Torp
  5Stadium 00Pistoria
  6Stadium 00Elixer
  7Stadium 00Ohio
  8Stadium 00Creator
  9Stadium 00Benchmark
  10Stadium 00KWS Nils
  11Stadium 00Viborg
  12Stadium 00Sheriff
  13Stadium 00KWS Lili
  14Stadium 00Kalmar
  15Stadium 00Kaldi
  16Stadium 00RGT Universe
  17Stadium 00Informer
  18Stadium 00Drachmann
  19Stadium 00Canon
  20Stadium 00Kvarn
  21Stadium 00Graham
  22Stadium 00SU Bungee
  23Stadium 00Pirat
  24Stadium 00KWS Leif
  25Stadium 00KWS Extase
  26Stadium 00Terence
  27Stadium 00LG Mocca
  28Stadium 00Kvium
  29Stadium 00KWS Zyatt
  30Stadium 00Totem
  31Stadium 00SEC 312-07-04
  32Stadium 00LG Quadrant
  33Stadium 00Mangold
  34Stadium 00STRG 4019.14
  35Stadium 00RGT Bowen
  36Stadium 00RGT Saki
  37Stadium 00RGT Koi
  38Stadium 00KWS Dag
  39Stadium 00KWS Sverre
  40Stadium 00Motiv
  41Stadium 00KWS Kinetic
  42Stadium 00Kashmir
  43Stadium 00NORD 15/215
  44Stadium 00Sj L024
  45Stadium 00Sj L037
  46Stadium 00Heerup
  47Stadium 00Bright
  48Stadium 00Momentum
  49Stadium 00NOS 510032.7
  50Stadium 00Tetris
  51Stadium 00NOS 510050.17
  52Stadium 00NOS 510050.19
  53Stadium 00FD15WW071
  54Stadium 00Morten
  55Stadium 00Chevignon
  56Stadium 00HyventoHybrid
  57Stadium 00Baracuda
  58Stadium 00KWS Talent
  59Stadium 00KWS Scimitar
  60Stadium 00KWS Firefly
  61Stadium 00LG Skyscraper
  62Stadium 00Safari
  63Stadium 00Galerist
  64Stadium 00SEC 267-08-3
  65Stadium 00R11639
  66Stadium 00RW41789
  67Stadium 00RW61702
  68Stadium 00BB 9945.15 W
  69Stadium 00DSV 317114
  70Stadium 00WPB 09W0790-01
  71Stadium 00STRU 100402s14
  72Stadium 00KW 2100-15
  73Stadium 00SY 117164
  74Stadium 00SY 117165
  75Stadium 00KWS W334
  76Stadium 00KWS W370
  77Stadium 00KWS W371
  78Stadium 00NOS 511014.06
  79Stadium 00NOS 511031.19
  80Stadium 00NOS 511082.28
  81Stadium 00NOS 511167.10
  82Stadium 00NOS 511192.01
  83Stadium 00NOS 511192.33
  84Stadium 00NOS 511192.39
  85Stadium 00HykingHybrid
  86Stadium 00Johnson
  87Stadium 00LGWD 12-11289-D
  88Stadium 00SY Griffin
  89Stadium 00LG Jigsaw
  90Stadium 00SEC 87-09-1a
  91Stadium 00KM 16-75
  92Stadium 00Sj M0051
  93Stadium 00Sj N0514
  94Stadium 00Sj M0351
  95Stadium 00Sj M0471
  96Stadium 00Sj M0477
  97Stadium 00Sj N0493
  98Stadium 00Sj M0498
  99Stadium 00Sj N0564
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybridsorterner led 56 og led 85 nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.

  UDSÆD: Udsæd til LFE 6 og 12 leveres udvejet til en brutto parcel på 1,5 x 12 m. fra Teknologisk Institut. De øvrige lokaliteter modtager udsæden til A-sorter fra Tystofte og udsæden til B-sorter fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. Se tekstafsnit PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 16, 28, 37, 44, 46, 59, 60, 61, 92, 94, 95, 96, 98
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender prøver til foderanalyse hos Eurofins AgroTesting efter at flere led er valgt ud efter høst.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive + Holeby) og LFE 36 (Sejet) analyserer prøverne for NIT-parametre samt renhed og sender alle prøver til Tystofte.
  LFE 6 (Ytteborg) og LFE 12 (Fyn) sender alle parcelprøver til Koldkærgård, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed.
  Koldkærgård videresender minimum 2 kg ledprøve fra alle sorter fra lokaliteterne LFE 6 og 12 til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-09-2018  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk