Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070021818 Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-04-2018
Fordelingsdato: 09-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af kvælstofstrategi og mængden af kvælstof om efteråret

BAGGRUND: Det diskuteres om det bedste tidspunkt for tildeling af kvælstof om efteråret i vinterraps er ved såning eller først efter fremspiring. Samtidig diskuteres det, om der er behov for at tilføre gødningen ad flere gange.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene planlægges på arealer, hvor man er sikker på, at forsøgene kan sås rettidigt. Der skal senest sås den 20. august i Nordjylland og senest 1. september i den sydlige del af Danmark. Der stilles ikke specifikke krav til jordtype, og forsøgene må både anlægges på arealer, hvor der er tilført husdyrgødning i årene forud, og hvor der ikke er. Der må dog ikke tilføres husdyrgødning i forsøgsåret.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges som småparcelforsøg, helst med placering af startgødning, eller udbringning lige før såning, så det nedarbejdes ved såning. Forsøget SKAL randomiseres.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
110-08-2017
Ved såning
Ingen N
15-03-2018
50 % af N-norm fratrukket 30 kg N
Forår ved begyndende vækst
NNS 26-14
12-04-2018
50 % af N-norm fratrukket 30 kg N
3 uger senere
NNS 26-14
Stadium 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
210-08-2017

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
15-03-2018
50 % af N-norm fratrukket 70 kg N
Forår ved begyndende vækst
NNS 26-14
12-04-2018
50 % af N-norm fratrukket 70 kg N
3 uger senere
NNS 26-14
Stadium 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
310-08-2017

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
15-03-2018
50 % af N-norm fratrukket 110 kg N
Forår ved begyndende vækst
NNS 26-14
12-04-2018
50 % af N-norm fratrukket 110 kg N
3 uger senere
NNS 26-14
Stadium 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
410-08-2017

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
05-10-2017
Først i oktober
40 kg N148 kg NS 27-4
15-03-2018
50 % af N-norm fratrukket 110 kg N
Forår ved begyndende vækst
NNS 26-14
12-04-2018
50 % af N-norm fratrukket 110 kg N
3 uger senere
NNS 26-14
Stadium 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
510-08-2017

Ved såning
Ingen NNS 27-4
Placeret
05-10-2017
Først i oktober
40 kg N148 kg NS 27-4
15-03-2018
50 % af N-norm fratrukket 70 kg N
Forår ved begyndende vækst
NNS 26-14
12-04-2018
50 % af N-norm fratrukket 70 kg N
3 uger senere
NNS 26-14
Stadium 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterår

  • I led 2 og 4 placeres 40 kg N ved såning i form af NS 27-4.
  • I led 3 placeres 80 kg N ved såning i form af NS 27-4.
  • I led 4 og 5 tildeles 40 kg N i NS 27-4 i begyndelsen af oktober.

Forår
Ved de to første gødningstildelinger i foråret bredspredes NS 26-14. Kvælstofmængder beregnes som følger: 50 % af (norm - (efterårsgødning + 30 kg N)
  • Ved begyndende vækst bredspredes NS 26-14 i alle led. Led 1 tildeles 50 % af Norm - 30 kg N, Led 2 og 5 tildeles 50% af Norm - 70 kg, Led 3 og 4 tildeles 50 % af Norm - 110 kg N.
  • Medio april bredspredes NS 26-14 i alle led. Led 1 tildeles 50 % af Norm - 30 kg N, Led 2 og 5 tildeles 50% af Norm - 70 kg, Led 3 og 4 tildeles 50 % af Norm - 110 kg N.
  • I st. 65 tilføres alle led 30 kg N som flydende gødning, NS 24-6 med Agrotain. DanGødning 24-6 har en vægtfylde på 1,29 kg pr. liter. Det vil sige, at 100 kg N/ha svarer til 417 kg eller 323 liter gødning pr. ha.
UDSÆD: Skaffes lokalt. Der stilles ikke særlige krav til sort. Der tilstræbes en plantebestand på 30 planter pr. kvadratmeter.
GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut
BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at forsøget holdes rent for ukrudt, betydende angreb af sygdomme og skadedyr ved at gennemføre en rettidig og effektiv bekæmpelse. Rapsjordloppeskader forebygges ved at følge forekomsten i gule fangbakker og sprøjte 1-2 gange ved behov. De gule fangbakker skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0105-10-2017, Først i oktober
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
P0215-11-2017, Sidst i november
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 
ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
 
P0315-03-2018, Forår ved begyndende vækst
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Længde af udstrakt plante
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P05Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P06Stadium 90, Høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Udtagning af en repræsentativ prøve på 1 kg pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

FOTO: Der tages et foto fra ca. 1,5 meters højde (brysthøjde) og lodret ned. Billedet skal tages under gode lysforhold (solskin) eller med blitz. Det er tilstrækkeligt, at tage foto i første gentagelse.

Billedet skal bruges til at vurdere GAI (Green Area Indeks), som er et mål for, hvor stor en andel, som afgrødens grønne dele (blade og stængel) udgør i forhold til jordoverfladen. Hvis GAI i vinterraps er 1 svarer det til en kvælstofoptagelse på ca. 50 kg N pr. ha.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
02-10-2017Der er oprettet tekst afsnit FOTO. Og NDVI er ændret til GreenSeeker.(RJE)
14-03-2018I følge aftale med JBP og TSB oprettes Torkild også som kontaktperson.
13-04-2018Skema med reviderede gødsknings datoer (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk