Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070961718 Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til havre med sugeceller - Østjylland Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-09-2018
Fordelingsdato: 12-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udvaskningen ved det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterhvede ved gødskning med mineralsk og organisk gødning samt afprøve metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet. Desuden undersøges nitratudvaskningen og udvaskningen ved stigende kvælstofudvaskning (marginaludvaskningen).

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på gamle forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes. For at sikre en god økonomi samtidig med en lav nitratudvaskning, er det vigtigt, at kvælstofbehovet kan bestemmes i gødningsplanlægningen. Derfor afprøves forskellige metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være fastliggende med sugeceller i mindst 5 år. Der må ikke have været tilført husdyrgødning forudgående efterår eller tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen, udover den tildeling af husdyrgødning der er foreskrevet i forsøgsplanen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Forsøg er anlagt på jordtype JB 6. Afgrøde følger markens sædskifte.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i det eksisterende sugecellefelt. Slangerne fra sugecellerne er trukket under pløjelaget ud til et læhegn el. lign. hvor der er placeret et skab, til aftapningen af vandprøver. Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Sugecellernes placering er kendt og opmålt med GPS så hver celle kan genfindes. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget, Forsøget anlægges i det eksisterende sugecellefelt. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde (gældende for alle parceller). Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige led. Høstparcellen skal være minimum 18 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraBåde mark og forsøg400 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
116-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
Ingen N
216-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
50 kg N185 kg NS 27-4
316-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
100 kg N370 kg NS 27-4
416-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
150 kg N555 kg NS 27-4
516-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
616-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
250 kg N926 kg NS 27-4
716-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
16-04-2018
Havre
Ved såning
300 kg N1111 kg NS 27-4
816-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
26-03-2018
Prøve udtages til bestemmelse af gyllens ammoniumindhold. Udtages 14 dage før udbringning.
Sidst i marts
NH4-NGylle, svin 1619
12-04-2018
Havre
Før såning
100 kg NH4-NGylle, svin 1620
916-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
12-04-2018
Havre
Før såning
100 kg NH4-NGylle, svin 1620
16-04-2018
Havre
Ved såning
50 kg N185 kg NS 27-4
1016-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
12-04-2018
Havre
Før såning
100 kg NH4-NGylle, svin 1620
16-04-2018
Havre
Ved såning
100 kg N370 kg NS 27-4
1116-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
12-04-2018
Havre
Før såning
150 kg NH4-NGylle, svin 1620
1216-08-2017
Vinterraps
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
12-04-2018
Havre
Før såning
150 kg NH4-NGylle, svin 1620
16-04-2018
Havre
Ved såning
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1619EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1620EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I forbindelse med såning af vinterraps i efteråret 2017 er der givet 40 kg N i alle parceller. Vinterrapsen er derefter mislykkes og det er besluttet at ompløje rapsen og så havre i foråret 2018. Mindst 14 dage før gylleudbringning indsendes gylleprøve til Eurofins Agro Testing, og tildelingsmængden bestemmes ud fra analyseresultatet. jf. nedenstående. Ved udbringningstidspunktet udtages en ny gylleprøve, der sendes til analyse hos Eurofins.

Al gyllen udbringes af Teknologisk Institut og levering af gylle koordineres med Henrik Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

Før såning af havre
  • I led 8-10 tildeles 100 kg NH4-N i gylle
  • I led 11-12 tildeles 150 kg NH4-N i gylle

Ved såning
  • I led 2, 9 og 12 tildeles 50 kg N som NS 27-4
  • I led 3 og 10 tildeles 100 kg N som NS 27-4
  • I led 4-7 tildeles stigende mængder N fra 150-300 kg i NS 27-4

SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Juulsgaard Tensiometre i efteråret 2016. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden. Om sommeren er intervallet 20 dages mellemrum. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode. Der udtages ikke prøver hvis nedbøren i perioden er så lille, at der ikke kan forventes afstrømning ud af rodzonen.

GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0131-08-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0220-09-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0305-10-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0420-10-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0505-11-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0620-11-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0705-12-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0820-12-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0908-01-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1025-01-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1127-02-2018, Før 1. gødskning
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1215-03-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1331-03-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1415-04-2018, Efter, udbringning af gylle
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1501-05-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1620-05-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1710-06-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1830-06-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1920-07-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2010-08-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2131-08-2018
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P22Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg (Der udtages delprøver fra hver parcel).
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P2320-09-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 7
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele gentagelsen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. For placering af slanger, se det udsendte dokument: Placering af sugeceller og kobling til prøveudtagningsskabe. Placeringen af sugecellerne kan ses i rapporten: "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

VANDPRØVE: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.
Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
12-04-2018Afgrøde ændret fra Vinterraps til Havre. Forsøgsbehandlinger er tilrettet. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk