Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070801818 Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret og foråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 07-08-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Karina Vincents Lohmann
Telefon: /72203388
Email: KAFI@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt i før såning og i foråret til vinterraps kan forbedre kvælstofudnyttelsen og udbytte.

BAGGRUND: Nitrifikationshæmmere sinker omdannelsen af ammonium til nitrat, hvorved udvaskningsrisikoen reduceres. Formålet er at undersøge om der er effekt af nitrifikationshæmmer i gylle til vinterraps, målt ved N-min i jorden og udbytte.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen. Der må kun være tilført lav mængde eller ingen gylle til den foregående afgrøde, hvis det er muligt at finde et sådant areal. Forsøget gennemføres i marker på JB 1 eller JB 3.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3,5 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Der skal være ekstra plads til udtagning af N-min prøver uden for høstparcellen. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Der må IKKE vækstreguleres i forsøget ud over forsøgsbehandlingerne.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
105-08-2017
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle 1625
19-08-2017

Før såning
50 kg NH4-NGylle 1626
Nedfældet
Stadium 14 - 16

Efterår
0,7 l Caryx
15-03-2018

Medio marts
100 kg N384,6 kg NS 26-14
02-04-2018

Tidlig forår
70 kg N269 kg NS 26-14
2Stadium 14 - 16

Efterår
50 kg N185 kg NS 27-4
0,7 l Caryx
15-03-2018

Medio marts
100 kg N384,6 kg NS 26-14
02-04-2018

Tidlig forår
70 kg N269 kg NS 26-14
319-08-2017

Før såning
50 kg NH4-NGylle 1626
Nedfældet
2 l Vizura
Stadium 14 - 16

Efterår
0,7 l Caryx
15-03-2018

Medio marts
100 kg N384,6 kg NS 26-14
02-04-2018

Tidlig forår
70 kg N269 kg NS 26-14
419-08-2017

Før såning
50 kg NH4-NGylle 1626
Nedfældet
Stadium 14 - 16

Efterår
0,7 l Caryx
01-03-2018
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle 1627
15-03-2018

Medio marts
100 kg NH4-NGylle 1628
Slangeudlagt
02-04-2018

Tidlig forår
70 kg N269 kg NS 26-14
519-08-2017

Før såning
50 kg NH4-NGylle 1626
Nedfældet
2 l Vizura
Stadium 14 - 16

Efterår
0,7 l Caryx
15-03-2018

Medio marts
100 kg NH4-NGylle 1628
Slangeudlagt
2 l Vizura
02-04-2018

Tidlig forår
70 kg N269 kg NS 26-14
6Stadium 14 - 16

Efterår
Ingen kvælstof
0,7 l Caryx
15-03-2018

Medio marts
150 kg N576,9 kg NS 26-14
02-04-2018

Tidlig forår
70 kg N269 kg NS 26-14
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1625EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1626EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1627EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1628EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før hvert udbringningstidspunkt udtages gylleprøver til bestemmelse af NH4-N indhold i starten af august (prøvenr. 1625) og i starten af marts (prøvenr. 1627) og ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes af Teknologisk Institut i august og marts.

Behandling i sommer/efteråret:
  • I led 1 og 4 tilføres 50 kg NH4-N i svinegylle før såning
  • I led 3 og 5 tilføres 50 kg NH4-N i svinegylle med Vizura før såning
  • I led 2 tilføres 50 kg N/ha i NS27-4 i efteråret
Behandling i foråret:
  • I led 1, 2 og 3 tildeles 100 kg N/ha i NS 26-14 medio marts.
  • I led 4 tildeles 100 kg NH4-N i svinegylle medio marts.
  • I led 5 tildeles 100 kg NH4-N i svinegylle med Vizura medio marts.
  • I led 6 tildeles 150 kg N/ha i NS 26-14 medio marts
  • I led 1-6 tildeles 70 kg N/ha i NS 26-14 i april
GØDNING: Svinegylle skaffes lokalt. NS 27-4, NS 26-14 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
P0222-11-2017, Sidst i november
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3, 6
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
P0326-02-2018, Før gødskning, i foråret
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 6
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
P0423-04-2018, Sidst i april
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 eller på mail: manh@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
10-09-2017Betaling for forsøgsarbejde er opdateret (KAFI)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Caryx GHS05 GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk