Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010081818 Vinterbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-04-2018
Fordelingsdato: 16-08-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: For at styrke afprøvningen af de mest udbredte og lovende nye sorter gennemføres der supplerende forsøg med et udvalg af sorter. Forsøgene gennemføres af de Landsforsøgsenheder som ønsker en ekstra afprøvning i deres område. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

FORSØGSBETINGELSER: Hvis forsøget ikke anlægges ifg. planen, SKAL der skrives et entydigt notat om det, og registreringer, der ikke udføres, SKAL markeres som 'Ikke udført' i PC markforsøg. Når forsøgsplanen ikke følges, bliver forsøget klassificeret som ikke ok, og det betyder at der ikke rykkes for data.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 1 faktor og 4 gentagelser. Der kan anlægges en femte ubehandlet gentagelse, som kan indgå i registreringsnettet for sygdomme. Den ubehandlede gentagelse oprettes dog ikke i designet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der vækstreguleres efter behov. Ellers behandles som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-byg2Frigg
Hejmdal
KWS Infinity
KWS Kosmos
2Stadium 00Hejmdal
3Stadium 00Frigg
4Stadium 00BelfryHybrid
5Stadium 00BazookaHybrid
6Stadium 00KWS Meridian
7Stadium 00TorerooHybrid
8Stadium 00KWS Infinity
9Stadium 00Neptun
10Stadium 00KWS Kosmos
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden for linjesorter beregnes til 325 spiredygtige kerner pr. m2 afhængig af såbedet. For hybridsorterne Belfry, Bazooka, Toreroo og Jetoo, hvor udsædsmængden reduceres til 70% = 230 spiredygtige kerner pr m2.
Beregnet udsædsmængde lægges på Landbrugsinfo "Forsøgsmeddelelser".
Udsædsmængden gælder ved såning omkring den 15 - 20. september, ved tidligere såning kan der fratrækkes 5,5 planter pr. dag og ved senere såning tillægges 5,5 planter pr. dag.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Der leveres 5 kg af hver sort, hvilket giver mulighed for at anlægge en femte gentagelse uden svampebehandling med valgfri placering i marken, hvorfra observationer kan indgå i registreringsnettet for sygdomme. Såfremt forsøget skal anlægges med en almindelig såmaskine og der er behov for ekstra udsæd, kontaktes Teknologisk Institut snarest muligt for levering af ekstra 5 kg per sort.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 25 - 35, Før 1. sprøjtning, - TIL OG MED ST. 30 BEDØMMES % PLANTER MED ANGREB, FRA OG MED ST. 31 BEDØMMES % DÆKNING. Ikke udførte måleparametre indberettes som "Ikke udført".
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % planter m.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelBYGRUST % planter m.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelMELDUG % planter m.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % planter m.
 
P05Stadium 70, 21 dage efter sidste svampebehandling
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelBYGRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


ANALYSER: "VAND, % i kerne/frø" og "RENHED, % i råvare" skal altid indberettes. Hvis resterende analyser ikke udføres, skal disse markeres som "Ikke udført" i PC-Markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
07-09-2017Led 11 udgår, da udsæden ikke kunne leveres rettidig. (ANSC)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk