Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010421818 Svampebekæmpelse og gødskning i en Septoria-modtagelig og mindre modtagelig hvedesort Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-09-2018
Fordelingsdato: 24-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: Afprøve strategier til bekæmpelse af Septoria i en modtagelig og en mindre modtagelig hvedesort. Samt afdække udbyttepotentialet i hvededyrkningen i Danmark, når der bruges mere effektive svampemidler og større kvælstofmængder, end det er normal i praksis.


BAGGRUND: Det foregående projekt "Ny udbyttefremgang i planteavlen" havde stor fokus på at maksimere udbyttet med gødskning og svampebekæmpelse. Det fortsættes i denne plan, hvor der bekæmpes svampe med en række strategier, fra praksisnære til mere intensive strategier og med midler, der ikke er godkendte i Danmark. I leddene med den mest intensive svampebekæmpelse gødes til maksimalt udbytte. Forsøget udføres i en Septoria modtagelig sort (Benchmark) og i en mindre Septoria modtagelig sort (Sheriff).


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en vinterhvedemark med vinterraps som forfrugt. Det tilstræbes, at så forsøget rettidigt senest omkring den 15. september. I et forsøgsled placeres DAP gødning ved såning.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 8 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødskes med rigelige mængder P, K, Mg, S og Mn, dvs minimum 40 kg P og 150 kg K. Hvis der som forsøgsgødning anvendes NPK 21-3-10, er grundgødning med P og K unødvendig.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse og vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Der må ikke foretages anden gødskning med kvælstof på forsøgsarealet end forsøgsbehandlingen i vækstperioden. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-03-201850 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
N norm - 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3250 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 320,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391,1 l Viverda
1 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,375 l Prosaro EC 250
0,55 l Bell
301-03-201850 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
N norm - 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3250 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 320,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,25 l Prosaro EC 250
0,375 l Bell
401-03-201850 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
N norm - 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3250 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 320,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Elatus Era
Stadium 55 - 610,5 l Elatus Era
501-03-201850 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
N norm - 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3250 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 320,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,2 l Prosaro EC 250
0,3 l Bell
601-03-201850 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
N norm - 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3250 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 320,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
701-03-201850 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30
N norm - 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3250 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 320,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 37 - 390,375 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,15 l Prosaro EC 250
0,2 l Bell
8Stadium 00
Ved såning
30 kg N167 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
01-03-2018
JB 2-4: 55 kgN
JB 6-7: 70 kgN
NNS 27-4
Stadium 28 - 300,2 l Moddus Start
Stadium 30
JB 2-4: 115 kgN
JB 6-7: 140 kgN
NNS 27-4
Stadium 310,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,5 l Prosaro EC 250
0,15 l Talius
Stadium 32
JB 2-4: 60 kgN
JB 6-7: 70 kgN
NNS 27-4
Stadium 320,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,5 l Elatus Era
0,15 l Talius
Stadium 37 - 390,75 l Elatus Era
Stadium 4950 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 55 - 611,1 l Ascra Xpro
14 dage senere end behandling i st. 55-610,75 l Elatus Era
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

Svampebekæmpelse:
Der er nogen usikkerhed om fremtiden for visse svampemidler af triazolgruppen, og om hvilke nye SDHI baserede svampemidler, der godkendes de kommende år. Derfor fastlægges svampestrategierne først til foråret ud fra den nyeste viden om, hvilke midler der er til rådighed fremover.

Vækstregulering:
 • Led 8 vækstreguleres i st. 28-30.
 • Led 8 vækstreguleres i st. 31.
 • Led 2-8 vækstreguleres i st. 32-33.
  For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

 • Gødning:
  Der kan anvendes NS 27-4, eller alternativt NPK 21-3-10. Anvendes NPK 21-3-10 skal der ikke grundgødes med P og K.
 • Led 1-7 gødes efter Landbrug og fiskeristyrelsens norm for marken, korrigeret for forfrugt og kvælstofprognose
 • Led 8: På JB2-4 gødes med en målsætning om at opnå et forventet udbytte på 12,4 ton pr. ha, og der tilføres 280 kg kvælstof i foråret. På JB6-7 gødes med en målsætning om at opnå et forventet udbytte på 15 ton pr. ha, og der tilføres 330 kg kvælstof i foråret. Udover forårstildelingen placeres 167 kg DAP ved såning.

 • UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal). VKST Ringsted får udsæden leveret i bulk og vejer selv ud.
  Udsædsmængden er 300 planter/m2 for begge sorter.

  GØDNING: DAP leveres fra Teknologisk Institut
  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 28 - 30, Før 1. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  HVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GULRUST % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MELDUG % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  HVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SEPTORIA % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  BRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 32, Før 2. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P04Stadium 37 - 39, Før 3. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P05Stadium 59 - 61, Før 4. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P06Stadium 75, 21 dage efter sidste behandling
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led. Koldkærgård
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-09-2017Tekstafsnit Behandling i vækstperioden er suppleret med at, der ikke må foretages anden gødskning med kvælstof på forsøgsarealet end forsøgsbehandlingen i vækstperioden.(ANSC)
  20-04-2018Tekstafsnit GRUNDBEHANDLING er rettet. Hvis der som forsøgsgødning anvendes NPK 21-3-10, er grundgødning med P og K unødvendig. (ANSC)
  14-05-2018I led 8 er Talius (dispensation 2017) skiftet ud med Talius (LTB)
  14-09-2018Forsøgsplan lavet om fra et 2-faktorielt forsøg til et 1-faktor forsøg grundet at der blev leveret forkert udsæd. Begge sorter i faktor 2 viste sig at være Benchmark (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Ascra Xpro GHS05 GHS07 GHS09
  Bell GHS08 GHS07
  Elatus Era GHS07 GHS09
  Medax Top GHS07
  Moddus Start GHS07 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Talius GHS09 GHS08 GHS05
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk