Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070281518 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Lolland Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-09-2018
Fordelingsdato: 07-08-2017
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau i forskellige afgrøder. Desuden undersøges nitratudvaskningen og udvaskningen ved stigende kvælstofudvaskning (marginaludvaskningen).

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på gamle forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes. For at sikre en god økonomi samtidig med en lav nitratudvaskning er det vigtigt, at kvælstofbehovet kan bestemmes i gødningsplanlægningen. Derfor afprøves forskellige metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være fastliggende med sugeceller i mindst 5 år. Der må ikke have været tilført husdyrgødning forudgående efterår eller tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Forsøget er anlagt på svineejendom på jordtype JB 6. Afgrøde følger markens sædskifte.

ANLÆGSDATA: Forsøgsleddene er placeret på én række med parcelbredde på mindst 4,5 m. Slangerne fra sugecellerne trækkes under pløjelaget ud til et læhegn el. lign., hvor der placeres et skab, hvor aftapningen af vandprøverne foregår.
Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K og Mg. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2018

Først i marts
50 kg N185 kg NS 27-4
301-03-2018

Først i marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2018

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
401-03-2018

Først i marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2018

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
501-03-2018

Først i marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2018

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
601-03-2018

Først i marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2018

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
701-03-2018

Først i marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2018

Medio april
250 kg N926 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • I led 2-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4 medio marts.
  • I led 3-7 tildeles restgødningen som NS 27-4 medio april.

SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget efter høst 2015. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 20. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.
GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-08-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0231-08-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0320-09-2017, -
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0405-10-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0520-10-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0605-11-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0720-11-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0805-12-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0920-12-2017
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1008-01-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1125-01-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1211-02-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1327-02-2018
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1415-03-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1531-03-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1615-04-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1701-05-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1820-05-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1910-06-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2030-06-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2120-07-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2210-08-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2331-08-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P24Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
RÅPROTEIN, % i råvare
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver i P13 udtages der kun prøver i led 4. Der må IKKE tages prøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. For placering af slanger, se det udsendte dokument: Placering af sugeceller og kobling til prøveudtagningsskabe. Placeringen af sugecellerne kan ses i rapporten ”Etablering af forsøgsarealer med sugeceller”, Se "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

VANDPRØVE: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.
Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk