Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091731818 Bekæmpelse af stankelbenlarver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 02-10-2017
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere effekten af behandling med Avaunt i efteråret på angreb af stankelbenlarver. Endvidere ønskes det at vurdere effekten af det biologiske middel Nemasys efterår og forår. Midlet indeholder nematoden Steinernema feltiae.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i 2. eller 3. års kløvergræs, hvor der i foråret 2018 skal dyrkes vårbyg. Angreb af stankelben og -larver skal være set ofte i marken. Der skal være min. 300 stankelbenlaver pr. m2 medio oktober. Dette er et ufravigeligt krav. Hvis der er færre end 300 larver pr. m2 skal forsøget ikke anlægges.
Der kan anvendes landmandssprøjte til forsøgsbehandlingerne. Marker, der kan vandes med 10 mm en dag før behandling, foretrækkes. Græsset ompløjes tidligst 2 uger før såning af vårbyg.

ANLÆGSDATA: Såfremt landmandens sprøjte benyttes til forsøgsbehandlingerne, anlægges forsøget, så parcelbredden passer med længde af sprøjtebom.
Ved bombredde på 24 m benyttes parcellængde på 15 m (24 x 15 m = 360 m2). Se skitse. De diagonale linier i skitsen illustrerer, hvordan ruter til uddrivningerne kan foretages.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 360m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
225-10-2017
Medio til ultimo oktober
0,45 l Avaunt
300 l Vand
325-10-2017
Medio til ultimo oktober
1 mia Nemasys
500 l Vand
401-04-2018
Ved fremspiring af vårbyg
Forår
2 mia Nemasys
500 l Vand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde: I led 2 anvendes 300 l/ha og i led 3 og 4 anvendes 500 l/ha.

 • Led 2 og 3 behandles samme dag og senest sidste uge af oktober.
 • Led 4 behandles i foråret ved fremspiring af vårbyg.
 • Behandling udføres således, at der er udsigt til regn indenfor 2-3 dage efter behandlingen. Nematoderne tåler ikke sol og tørke. Derfor skal tidspunkt for behandling være eftermiddag/aften. Der må ikke sprøjtes i regnvejr.
 • Ved behandling med Nemasys fjernes linie- og dysefiltre inden sprøjtning.
 • Nematoder leveres i poser af 250 mio stk.

  Forsøgsbehandlingerne kan foretages med traktor med landmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte inden behandling, samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde.

 • KEMIKALIER OG NEMATODER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-10-2017, Primo oktober
  ForsøgSTANKELBEN larver/m2.
  Gennemsnit af 20 uddrivninger fordelt i forsøgsarealet. Foretages vha. saltvandsmetoden. Se "Vejledning til bedømmelser".
   
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0225-10-2017, Ved anlæg, inden behandling i efteråret
  ParcelSTANKELBEN larver/m2.
  Larverne uddrives 5 steder diagonalt i hver parcel vha. saltvandsmetoden. Se "Vejledning til bedømmelser".
   
  P0325-11-2017, 28 dage efter behandling
  ParcelSTANKELBEN larver/m2.
  Larverne uddrives 5 steder diagonalt i hver parcel vha. saltvandsmetoden. Se "Vejledning til bedømmelser".
   
  P0419-03-2018, Forår, lige inden ompløjning af græsset
  ParcelSTANKELBEN larver/m2.
  Larverne uddrives 5 steder diagonalt i hver parcel vha. saltvandsmetoden. Se "Vejledning til bedømmelser".
   
  P0520-04-2018, 21 dage efter behandling i led:, 4
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBLADAREAL % bortgnavet.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTANKELBEN larver/m2.
  Larverne uddrives 5 steder diagonalt i hver parcel vha. saltvandsmetoden. Se "Vejledning til bedømmelser".
   
  P0605-05-2018, 35 dage efter behandling i led:, 4
  ParcelBLADAREAL % bortgnavet.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  STANKELBEN larver pr. m2: Uddrivning af stankelbenslaver foretages ved hjælp af Saltvandsmetoden. Følg linket og se filmen (i bunden af siden), som viser saltvandsmetoden i praksis. Et ca. 20 cm langt rør med kendt diameter bankes ca. 5 cm ned i jorden og fyldes herefter med en saltopløsning (1 kg salt til 5 l vand). Saltvandet får larverne til at drive op til jordoverfladen efter ca. 10 min., hvor de kan tælles. Anvendes et rør med en diameter på 11,5 cm, er det undersøgte areal 1 dm2 - dvs. 1 larve pr. rør = 100 larver pr. m2.
  Når et muligt forsøgsareal er fundet foretages 20 uddrivninger jævnt fordelt over forsøgsarealet. Gennemsnit af uddrivninger indberettes i P01.
  I efterfølgende p-tider foretages 5 uddrivninger i hver parcel, minimum 0,5 m fra parcelgrænsen. Uddrivningerne skal foretages langs en rute, som går diagonalt gennem parcellen - undgå at foretage uddrivninger i køresporene. Ruten gennem parcellen markeres med markeringsstokke. Efterfølgende uddrivninger må ikke foretages nøjagtig samme sted som tidligere, men helst så tæt som muligt, ca. 10 cm. Alle uddrivninger skal foretages langs samme diagonale rute i parcellen.
  Det totale antal stankelbenlarver af 5 uddrivninger skal indberettes på parcelniveau, dvs. antal skal omregnes til pr. m2.
  P03, P05 og P06: Vigtigt at antal dage efter behandling følges.
  Salt, rør og andet, som skal bruges til uddrivningerne skal skaffes lokalt.

  BLADAREAL % bortgnavet (Vårbyg): Der gives en vurdering af procent ædt bladareal af vårbyg 5 steder fordelt i parcellen. De 5 steder markeres med markeringsstok således at efterfølgende vurdering (14 dage efter) foretages på de samme 5 steder.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Avaunt GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk