Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070101718 Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-08-2018
Fordelingsdato: 12-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle kvælstofudvaskningen i et korn-raps sædskifte med og uden efter- og mellemafgrøder vha. sugeceller placeret i 1 og 2 m dybde.

BAGGRUND: I forsøget måles kvælstofudvaskningen gennem et helt sædskifte. Behandlingerne består udover sædskiftet af to kvælstofniveauer, norm og 1,5 x norm i de enkelte afgrøder. Desuden er der led med og uden mellem- og efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges hvor 070101717 er gennemført korrekt. Forsøget skal være fastlæggende med sugeceller i mindst 5 år. Der må ikke tilføres husdyrgødning.

ANLÆGSDATA: Slangerne fra sugecellerne trækkes under pløjelaget ud til fire punkter, hvor skabene samles og aftapningen afvandprøverne foregår. Forsøget afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K og Mg. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 3 kg mangansulfat pr. ha.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages efter behov i de enkelte afgrøder. Der anvendes en effektiv planteværnsstrategi, der sikrer at ukrudt, skadedyr og svampe ikke har effekt på udbyttet. Pga, de store kvælstofmængder i nogle af behandlingerne, vækstreguleres alle afgrøder. Vinterrapsen vækstreguleres både efterår og forår med 0,7 l/ha Caryx. Vinterhvede og vårbyg vækstreguleres 1-2 gange efter behov. Der anvendes samme planteværnsstrategi i led med gødskning efter norm og 1,5 x norm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-08-2017
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
50 kg N185 kg NS 27-4
25-02-2018
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2018
Ved begyndende vækst
40 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
10-04-2018
Medio april
68 kg N283 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
215-08-2017
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
75 kg N278 kg NS 27-4
25-02-2018
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2018
Ved begyndende vækst
76 kg N317 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
10-04-2018
Medio april
117 kg N488 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
315-08-2017
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
50 kg N185 kg NS 27-4
25-02-2018
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2018
Ved begyndende vækst
40 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
10-04-2018
Medio april
68 kg N283 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
415-08-2017
Ved såning
VinterrapsUdsædsmængde
75 kg N278 kg NS 27-4
25-02-2018
32 kg N152 kg Svovlsur ammoniak 21
01-03-2018
Ved begyndende vækst
76 kg N317 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
10-04-2018
Medio april
117 kg N488 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
Stadium 60 - 6530 kg N125 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,08 l Agrotain
501-09-2017
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3180 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
601-09-2017
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31160 kg N593 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
701-09-2017
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 31
Medio april
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
10-07-2018
Senest 20. juli
MellemafgrødeOlieræddike
801-09-2017
Senest 7. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31160 kg N593 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
10-07-2018
Senest 20. juli
MellemafgrødeOlieræddike
920-09-2017
Senest 30. september.
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3180 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1020-09-2017
Senest 30. september.
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31160 kg N593 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1110-07-2017
senest 20. juli
Før høst
MellemafgrødeOlieræddike
20-09-2017
Senest 30. september.
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 3180 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1210-07-2017
senest 20. juli
Før høst
MellemafgrødeOlieræddike
20-09-2017
Senest 30. september.
Ved såning
VintersædUdsædsmængde
01-03-2018
Ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 31160 kg N593 kg NS 27-4
Stadium 4550 kg N185 kg NS 27-4
1301-04-2018
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
1401-04-2018
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3173 kg N270 kg NS 27-4
1501-09-2017EfterafgrødeOlieræddike
01-04-2018
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
1601-09-2017EfterafgrødeOlieræddike
01-04-2018
Ved såning
VårbygUdsædsmængde
145 kg N537 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3173 kg N270 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
AFGRØDE:
  • I led 1-4 sås raps med en udsædsmængde på 25-30 planter/m2. Pga. de høje kvælstofniveauer i nogle af leddene er det vigtigt med en lav udsædsmængde.
  • I led 5-8 sås tidlig sået vinterhvede i perioden 1- 7. september. Udsædsmængde 200 planter/m2.
  • I led 9-12 sås vinterhvede i perioden 21.-30. september. Udsædsmængde 350 planter/m2.
  • I led 13-16 sås vårbyg, med en udsædsmængde på 250 planter/m2 ved såning før den 20. marts og 300 planter/m2 ved senere såning.
Udsædsmængden indberettes for alle led, under forsøgsbehandlinger.

GØDSKNING:
  • Led 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 gødskes med N som N-Norm for den aktuelle afgrøde
  • Led 2, 4, 6, 8, 10, 12 , 14 og 16 gødskes med N svarende til 1,5 N-Norm for den aktuelle afgrøde
MELLEM-/EFTERAFGRØDE:
  • I led 15 og 16 etableres efterafgrøde af Olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2017. Der anvendes en udsædsmængde på 10 kg pr. ha. Efterafgrødeblandingen sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.
  • I led 7 og 8 etableres mellemafgrøde af Olieræddike senest 20. juli, 2018 ved at udsprede frø i vinterhveden. Der anvendes en udsædsmængde på 15 kg pr. ha. Mellemafgrøden må tidligst nedpløjes den 20. september, hvorefter der etableres hvede (forsøgsplan 2018/19).
  • I led 11 og 12 etableres efterafgrøde af olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2018. Der anvendes en udsædsmængde på 10 kg pr. ha. Efterafgrødeblandingen sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.

SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget i foråret 2017. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

PEJLEBRØNDE: Pejlebrønde til at pejle grundvandstanden gennem sæsonen installeres af SEGES, og pejles samtidig med at der udtages vandprøver.

UDSÆD: Olieræddike leveres fra Teknologisk Institut. Øvrige afgrøder skaffes lokalt. Sorter vælges lokalt i samråd med Lars Bonde Eriksen. Rapsen skal være en hybridsort.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-09-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0205-10-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0320-10-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0405-11-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0505-11-2017, Jordprøver gentagelse 1
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
P0605-11-2017, Jordprøver gentagelse 2
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
P0705-11-2017, Jordprøver gentagelse 3
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
SILT, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
FINSAND, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
FINSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
FINSAND, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
P0805-11-2017, Jordprøver gentagelse 4
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0905-11-2017, N-min
Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
P1020-11-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1105-12-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1220-12-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1308-01-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1425-01-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1511-02-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1627-02-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1715-03-2018
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1831-03-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P1915-04-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2001-05-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2120-05-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2210-06-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2315-06-2018, 14 dage efter afblomstring, af vinterraps
ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
 
P2430-06-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2515-07-2018, 14 dage efter afblomstring, af vinterhvede
ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
 
P2620-07-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P2725-07-2018, 14 dage efter afblomstring, af vårbyg
ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
 
P2810-08-2018
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P29Stadium 90, Ved høst, af raps
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
 
P30Stadium 90, Ved høst, af vinterhvede
Alle målinger i P30 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
STIVELSE, % af råvare
VAND, % i kerne/frø
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
GLUTEN14, %
RÅPROTEIN, % i råvare
P31Stadium 90, Ved høst, af vårbyg
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15, 16
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
RÅPROTEIN, % i råvare
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
VAND, % i kerne/frø
P3201-09-2017
ParcelVAND-PRØVE .
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Sygdomme opgøres og indberettes, hvis det skønnes at påvirke udbyttet.

JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele gentagelsen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VANDPRØVE: Prøverne udtages som beskrevet i Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer. Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.
Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


PEJLEMÅLINGER: Samtidig med prøvetagning fra sugecellerne pejles vandstanden under forsøget i pejlebrøndene. Data indberettes ikke i NFTS.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

HØST: Hver afgrøde høstes individuelt. Der er oprettet tre P-tider til høst for at kunne håndtere både raps- og kornudbytter i samme forsøg

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
01-08-2017Efter aftale med LBE er der ændret i gødningsmængder i led 5-16. (RJE)
07-12-2017Projektnummer er tilføjet (LTB)
19-04-20182. gødningstildeling i led 15 er slettet og i stedet oprettet i led 14. (RJE)
08-05-2018Der er tilføjet Agrotain på sidste gødskning i rapen. (RJE)
07-08-2018I led 11 og 12 er efterafgrøden slettet, da den findes i plan 070101719. (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk