Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070421818 Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-05-2018
Fordelingsdato: 23-08-2017
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afdække hvilke lokaliteter, der har behov for tilføresel af fosfor og kvælstof om efteråret til vinterhvede

BAGGRUND: Et stort antal landsforsøg gennem de sidste 20 år, viser generelt ikke behov for at tilføre kvælstof og fosfor om efteråret til vinterhvede om efteråret. På enkelte lokaliteter er der imidlertid opnået store merudbytter for fosfor. Samtidig er erfaringerne specielt fra Nordjylland, at der i praksis ses meget stor effekt af tilførsel af 50-100 kg diammoniumfosfat pr. ha. Dette vil ikke være muligt på husdyrbedrifter på grund af den nye fosforregulering. Der er derfor stort behov for at afdække hvilke marker, der har et reelt behov for tilførsel.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres på marker, hvor der er mistanke om, at der er behov for tilførsel af fosfor om efteråret. Der gennemføres 7 forsøg i Nordjylland, 4 forsøg på sandjord i Vestjylland og 4 forsøg på lerjord på øerne eller Østjylland. Der tildeles normale fosformængder om foråret. På forsøgsarealerne skal manganmangel forebygges med et tilstrækkeligt antal behandlinger med manganholdige midler.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerMangan, Mangangødning.Både mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget behandles, bortset fra tilførsel af gødningsbehandlingerne i efteråret og foråret, som den omkringliggende mark. Det er vigtigt, at manganmangel forebygges ved udsprøjtning af manganholdige gødninger i st. 13 og igen 3 uger efter. Forsøget gødskes som den omkringliggende mark om foråret inkl. husdyrgødning.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Kemi fremskaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-09-2017
Ved såning
Ingen gødning
15-03-2018
Forår ved begyndende vækst
13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
215-09-2017
Ved såning
13 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
315-09-2017
Ved såning
13 kg N64 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
415-09-2017
Ved såning
7 kg N38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
15-03-2018
Forår ved begyndende vækst
6 kg N20 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterår
  • Forsøget sås inden den 20. september.
  • Led 1 gødskes ikke i forbindelse med såning
  • I led 2 placeres 13 kg N i Diammoniumfosfat ved såning.
  • I led 3 placeres 13 kg N i Svovlsur ammoniak ved såning
  • I led 4 placeres 7 kg N i Diammoniumfosfat ved såning
Forår
  • Led 1 tildeles 13 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
  • Led 2 og 3 tildeles ikke forsøgsmæssigt gødning i foråret
  • Led 4 tildeles 6 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
Udover forsøgsbehandlingerne modtager ALLE led i foråret den samme gødningsmængde som omgivende mark. Mængder og gødningstype noteres under grundbehandling i PC-Markforsøg. Det forudsættes, at den tilførte fosformængde i handels- og husdyrgødning om foråret er tilstrækkelig til at dække markens behov.

UDSÆD: Skaffes lokalt

GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekst.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
I 0-25 cm udtages en mængde på ca. 1 kg. Sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit om Jordprøver.
P-DGT, 0-25 cm dybde
P02Stadium 13
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P03Stadium 15
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P0415-03-2018, Forår ved begyndende vækst
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P0505-04-2018, 3 uger senere
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P06Stadium 89, Før høst
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
Udtages af Koldkærgaard. Se tekstafsnit. HØST
TØRSTOF, % af råvare
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P0809-04-2018
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
 


JORDPRØVER, P01: Der udtages to jordprøver i P01. Den ene sendes til analyse ved Agrolab, som efter analyse sender prøven til opbevaring i jordprøvearkivet på Koldkærgård. Den anden jordprøve sendes til Koldkærgård som opbevarer prøven og videresender den til analyse efter aftale med Leif Knudsen.

FOTO: I st. 15 og ved begyndende vækst i foråret tages der foto at alle led i gent. 2. Foto tages i solskinsvejr med solen i ryggen. Billedet tages i et repræsentativt område af parcellen i 1½ meters højde i en vinkel på ca. 45 grader. Billederne oploades i PC- Markforsøg

HØST: Koldkærgård laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Agrolab for fosfor analyse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk