Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-007 Placeringsgruppering: Vestjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 6 - Ytteborg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært:
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Blanding, vårbyg, Feedway
Blanding, vårbyg, Firefoxx
Blanding, vårbyg, Skyway
Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 Laureate,
3 St. 00 Prospect,
4 St. 00 Firefoxx,
5 St. 00 Skyway,
6 St. 00 Wish,
7 St. 00 Stairway,
8 St. 00 NOS Gambit,
9 St. 00 LG Flamenco,
10 St. 00 Florence,
11 St. 00 KWS Thalis,
12 St. 00 Austen,
13 St. 00 Blixen,
14 St. 00 NOS Upstairs,
15 St. 00 RGT Sirius,
16 St. 00 Feedway,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Morten Krupa   20163227/20163227
mhk@ytteborg.dk

2024 010052424-007

Design er endnu ikke dannet på dette enkeltforsøg, og det er derfor ikke muligt at bruge denne visning.