Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-006 Placeringsgruppering: Nordjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 2 - Ålborg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Henrik Jensen, Christianshøjvej 25,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Blanding, vårbyg, Feedway
Blanding, vårbyg, Firefoxx
Blanding, vårbyg, Skyway
Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 Laureate,
3 St. 00 Prospect,
4 St. 00 Firefoxx,
5 St. 00 Skyway,
6 St. 00 Wish,
7 St. 00 Stairway,
8 St. 00 NOS Gambit,
9 St. 00 LG Flamenco,
10 St. 00 Florence,
11 St. 00 KWS Thalis,
12 St. 00 Austen,
13 St. 00 Blixen,
14 St. 00 NOS Upstairs,
15 St. 00 RGT Sirius,
16 St. 00 Feedway,
17 St. 00
18 St. 00
19 St. 00
20 St. 00
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kurt N. Christensen   
knc@agrinord.dk

2024 010052424-006

Design er endnu ikke dannet på dette enkeltforsøg, og det er derfor ikke muligt at bruge denne visning.