Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-005 Placeringsgruppering: Østjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 5 - Djursland Landboforening Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Knud Skifter, Hovedgaden 19, Lime
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 27-03-2024 Blanding, vårbyg, Feedway
27-03-2024 Blanding, vårbyg, Firefoxx
27-03-2024 Blanding, vårbyg, Skyway
27-03-2024 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 27-03-2024 Laureate,
3 St. 00 27-03-2024 Prospect,
4 St. 00 27-03-2024 Firefoxx,
5 St. 00 27-03-2024 Skyway,
6 St. 00 27-03-2024 Wish,
7 St. 00 27-03-2024 Stairway,
8 St. 00 27-03-2024 NOS Gambit,
9 St. 00 27-03-2024 LG Flamenco,
10 St. 00 27-03-2024 Florence,
11 St. 00 27-03-2024 KWS Thalis,
12 St. 00 27-03-2024 Austen,
13 St. 00 27-03-2024 Blixen,
14 St. 00 27-03-2024 NOS Upstairs,
15 St. 00 27-03-2024 RGT Sirius,
16 St. 00 27-03-2024 Feedway,
Grundbehandlinger:
27-03-2024, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kjeld Andreasen   
ka@landboforening.dk

2024 010052424-005Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
4 (1)10 (33)
8 (2)2 (34)
2 (3)7 (35)
11 (4)15 (36)
10 (5)14 (37)
3 (6)3 (38)
12 (7)9 (39)
13 (8)8 (40)
9 (9)11 (41)
6 (10)13 (42)
14 (11)4 (43)
16 (12)5 (44)
15 (13)1 (45)
7 (14)16 (46)
1 (15)12 (47)
5 (16)6 (48)
4 (17)13 (49)
9 (18)7 (50)
5 (19)2 (51)
16 (20)16 (52)
1 (21)14 (53)
10 (22)9 (54)
3 (23)4 (55)
2 (24)12 (56)
13 (25)6 (57)
15 (26)3 (58)
7 (27)1 (59)
11 (28)5 (60)
6 (29)15 (61)
12 (30)11 (62)
8 (31)8 (63)
14 (32)10 (64)
VærnVærn