Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-004 Placeringsgruppering: Sjælland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 15 - VKST, Ringsted Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Allikemarken, Allikevej 5, Havbyrd
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Blanding, vårbyg, Feedway
Blanding, vårbyg, Firefoxx
Blanding, vårbyg, Skyway
Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 Laureate,
3 St. 00 Prospect,
4 St. 00 Firefoxx,
5 St. 00 Skyway,
6 St. 00 Wish,
7 St. 00 Stairway,
8 St. 00 NOS Gambit,
9 St. 00 LG Flamenco,
10 St. 00 Florence,
11 St. 00 KWS Thalis,
12 St. 00 Austen,
13 St. 00 Blixen,
14 St. 00 NOS Upstairs,
15 St. 00 RGT Sirius,
16 St. 00 Feedway,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Stine Lyngfelt Brehmer   /20432724
stlb@vkst.dk

2024 010052424-004Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
14 (1)1 (17)9 (33)4 (49)
7 (2)11 (18)16 (34)2 (50)
16 (3)8 (19)4 (35)15 (51)
1 (4)6 (20)1 (36)6 (52)
5 (5)14 (21)13 (37)14 (53)
4 (6)13 (22)6 (38)1 (54)
12 (7)7 (23)8 (39)12 (55)
8 (8)15 (24)10 (40)9 (56)
15 (9)16 (25)5 (41)10 (57)
9 (10)2 (26)14 (42)7 (58)
10 (11)4 (27)11 (43)5 (59)
6 (12)3 (28)3 (44)16 (60)
2 (13)10 (29)15 (45)13 (61)
3 (14)12 (30)2 (46)8 (62)
11 (15)5 (31)7 (47)11 (63)
13 (16)9 (32)12 (48)3 (64)