Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-003 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 10 - Planteforsøg Sydjylland I/S Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: forsøgsmark Årslev, Tøndervej 2, Aabenraa
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 21-02-2024 Blanding, vårbyg, Feedway
21-02-2024 Blanding, vårbyg, Firefoxx
21-02-2024 Blanding, vårbyg, Skyway
21-02-2024 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 21-02-2024 Laureate,
3 St. 00 21-02-2024 Prospect,
4 St. 00 21-02-2024 Firefoxx,
5 St. 00 21-02-2024 Skyway,
6 St. 00 21-02-2024 Wish,
7 St. 00 21-02-2024 Stairway,
8 St. 00 21-02-2024 NOS Gambit,
9 St. 00 21-02-2024 LG Flamenco,
10 St. 00 21-02-2024 Florence,
11 St. 00 21-02-2024 KWS Thalis,
12 St. 00 21-02-2024 Austen,
13 St. 00 21-02-2024 Blixen,
14 St. 00 21-02-2024 NOS Upstairs,
15 St. 00 21-02-2024 RGT Sirius,
16 St. 00 21-02-2024 Feedway,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
29-09-2023, Herbicider, Boxer, 1,5
29-09-2023, Herbicider, Mateno Duo SC 600, 0,35
12-10-2023, Insekticider, Lamdex, 0,075
12-10-2023, Handelsgødninger, NitraMan, 1
12-10-2023, Herbicider, Nuance Max 75 WG , 5
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2024 010052424-003Rk.1.Rk.2.
15 (1)2 (33)
16 (2)11 (34)
7 (3)13 (35)
6 (4)12 (36)
12 (5)1 (37)
3 (6)10 (38)
5 (7)15 (39)
11 (8)5 (40)
8 (9)14 (41)
9 (10)3 (42)
10 (11)7 (43)
2 (12)6 (44)
4 (13)4 (45)
13 (14)16 (46)
14 (15)9 (47)
1 (16)8 (48)
1 (17)5 (49)
12 (18)1 (50)
2 (19)4 (51)
5 (20)14 (52)
9 (21)11 (53)
14 (22)16 (54)
16 (23)7 (55)
3 (24)13 (56)
15 (25)6 (57)
10 (26)10 (58)
6 (27)12 (59)
7 (28)8 (60)
8 (29)9 (61)
13 (30)15 (62)
4 (31)2 (63)
11 (32)3 (64)