Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-002 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 10 - Planteforsøg Sydjylland I/S Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Asmus Fromm-Christiansen, Ultanggård, Ultangvej 26
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Blanding, vårbyg, Feedway
Blanding, vårbyg, Firefoxx
Blanding, vårbyg, Skyway
Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 Laureate,
3 St. 00 Prospect,
4 St. 00 Firefoxx,
5 St. 00 Skyway,
6 St. 00 Wish,
7 St. 00 Stairway,
8 St. 00 NOS Gambit,
9 St. 00 LG Flamenco,
10 St. 00 Florence,
11 St. 00 KWS Thalis,
12 St. 00 Austen,
13 St. 00 Blixen,
14 St. 00 NOS Upstairs,
15 St. 00 RGT Sirius,
16 St. 00 Feedway,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2024 010052424-002Rk.1.Rk.2.
6 (1)14 (33)
14 (2)12 (34)
9 (3)15 (35)
2 (4)1 (36)
11 (5)5 (37)
1 (6)4 (38)
3 (7)11 (39)
12 (8)7 (40)
13 (9)13 (41)
10 (10)9 (42)
15 (11)10 (43)
4 (12)2 (44)
7 (13)8 (45)
8 (14)6 (46)
16 (15)16 (47)
5 (16)3 (48)
15 (17)3 (49)
7 (18)15 (50)
16 (19)10 (51)
6 (20)12 (52)
3 (21)13 (53)
9 (22)4 (54)
14 (23)9 (55)
4 (24)11 (56)
12 (25)5 (57)
1 (26)16 (58)
2 (27)1 (59)
11 (28)14 (60)
5 (29)6 (61)
10 (30)7 (62)
13 (31)8 (63)
8 (32)2 (64)