Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2024 010052424-001 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 10 - Planteforsøg Sydjylland I/S Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Søren Clausen, Vollum Østermark 4,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Blanding, vårbyg, Feedway
Blanding, vårbyg, Firefoxx
Blanding, vårbyg, Skyway
Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 Laureate,
3 St. 00 Prospect,
4 St. 00 Firefoxx,
5 St. 00 Skyway,
6 St. 00 Wish,
7 St. 00 Stairway,
8 St. 00 NOS Gambit,
9 St. 00 LG Flamenco,
10 St. 00 Florence,
11 St. 00 KWS Thalis,
12 St. 00 Austen,
13 St. 00 Blixen,
14 St. 00 NOS Upstairs,
15 St. 00 RGT Sirius,
16 St. 00 Feedway,
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2024 010052424-001Rk.1.Rk.2.
12 (1)6 (33)
8 (2)12 (34)
11 (3)15 (35)
9 (4)13 (36)
2 (5)1 (37)
15 (6)2 (38)
4 (7)4 (39)
10 (8)7 (40)
3 (9)5 (41)
14 (10)3 (42)
13 (11)16 (43)
5 (12)10 (44)
16 (13)8 (45)
7 (14)14 (46)
1 (15)11 (47)
6 (16)9 (48)
11 (17)2 (49)
13 (18)11 (50)
6 (19)14 (51)
3 (20)8 (52)
16 (21)1 (53)
8 (22)6 (54)
2 (23)10 (55)
4 (24)7 (56)
5 (25)13 (57)
14 (26)4 (58)
9 (27)16 (59)
10 (28)3 (60)
7 (29)5 (61)
12 (30)15 (62)
15 (31)12 (63)
1 (32)9 (64)