Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 010052323-009 Placeringsgruppering: Østjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 5 - Djursland Landboforening Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Lars P. Thinggard Larsen, Ebeltoftvej 24, Moeskær Mark, Randers
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 10-04-2023 Blanding, vårbyg, Feedway
10-04-2023 Blanding, vårbyg, Firefoxx
10-04-2023 Blanding, vårbyg, RGT Planet
10-04-2023 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 10-04-2023 Laureate,
3 St. 00 10-04-2023 RGT Planet,
4 St. 00 10-04-2023 Prospect,
5 St. 00 10-04-2023 Firefoxx,
6 St. 00 10-04-2023 Skyway,
7 St. 00 10-04-2023 Stairway,
8 St. 00 10-04-2023 Wish,
9 St. 00 10-04-2023 Feedway,
10 St. 00 10-04-2023 Avenue,
11 St. 00 10-04-2023 RGT Sirius,
12 St. 00 10-04-2023 Austen,
13 St. 00 10-04-2023 NOS Gambit,
14 St. 00 10-04-2023 Florence,
15 St. 00 10-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Stairway
10-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Skyway
10-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Firefoxx
16 St. 00 10-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Avenue
10-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Wish
10-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Prospect
Grundbehandlinger:
01-03-2023, Organiske gødninger, Gylle afgasset, 25
01-04-2023, Handelsgødninger, NS 26-15, , 125,71
05-04-2023, Andet, Alm. såning UDEN startgødning
10-04-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
11-05-2023, Herbicider, Pixxaro EC, 0,25
11-05-2023, Herbicider, Trimmer SG, 6
11-05-2023, Herbicider, Legacy 500 SC, 0,07
11-05-2023, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1,2
28-05-2023, Fungicider, Prosaro, 0,25
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kjeld Andreasen   
ka@landboforening.dk

2023 010052323-009Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
1 (1)6 (33)
14 (2)1 (34)
4 (3)3 (35)
13 (4)13 (36)
2 (5)2 (37)
16 (6)11 (38)
9 (7)15 (39)
10 (8)4 (40)
3 (9)10 (41)
11 (10)8 (42)
12 (11)5 (43)
7 (12)12 (44)
8 (13)7 (45)
6 (14)16 (46)
15 (15)9 (47)
5 (16)14 (48)
11 (17)9 (49)
3 (18)5 (50)
10 (19)13 (51)
13 (20)7 (52)
9 (21)6 (53)
6 (22)2 (54)
16 (23)4 (55)
5 (24)8 (56)
15 (25)11 (57)
14 (26)10 (58)
8 (27)1 (59)
4 (28)15 (60)
1 (29)12 (61)
7 (30)16 (62)
2 (31)3 (63)
12 (32)14 (64)
VærnVærn