Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 010052323-008 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 10 - Planteforsøg Sydjylland I/S Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Clausen Agro, Gabøl Bygade 11,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 21-04-2023 Blanding, vårbyg, Feedway
21-04-2023 Blanding, vårbyg, Firefoxx
21-04-2023 Blanding, vårbyg, RGT Planet
21-04-2023 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 21-04-2023 Laureate,
3 St. 00 21-04-2023 RGT Planet,
4 St. 00 21-04-2023 Prospect,
5 St. 00 21-04-2023 Firefoxx,
6 St. 00 21-04-2023 Skyway,
7 St. 00 21-04-2023 Stairway,
8 St. 00 21-04-2023 Wish,
9 St. 00 21-04-2023 Feedway,
10 St. 00 21-04-2023 Avenue,
11 St. 00 21-04-2023 RGT Sirius,
12 St. 00 21-04-2023 Austen,
13 St. 00 21-04-2023 NOS Gambit,
14 St. 00 21-04-2023 Florence,
15 St. 00 21-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Stairway
21-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Skyway
21-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Firefoxx
16 St. 00 21-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Avenue
21-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Wish
21-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Prospect
Grundbehandlinger:
21-04-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 171
21-04-2023, Handelsgødninger, PK 0-4-21 m. Mg S Cu, 550
21-04-2023, Handelsgødninger, NS 27-4, 481
10-05-2023, Herbicider, Pixxaro EC, 0,2
10-05-2023, Herbicider, Ally SX, 5
05-06-2023, Fungicider, Propulse SE 250, 0,45
05-06-2023, Fungicider, Comet Pro, 0,2
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2023 010052323-008Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
2 (1)5 (17)4 (33)5 (49)
9 (2)10 (18)13 (34)16 (50)
7 (3)14 (19)8 (35)13 (51)
5 (4)15 (20)14 (36)15 (52)
3 (5)13 (21)3 (37)8 (53)
8 (6)9 (22)15 (38)7 (54)
1 (7)11 (23)10 (39)4 (55)
10 (8)1 (24)2 (40)9 (56)
15 (9)4 (25)7 (41)2 (57)
13 (10)12 (26)16 (42)11 (58)
14 (11)16 (27)12 (43)12 (59)
11 (12)6 (28)11 (44)3 (60)
6 (13)7 (29)6 (45)1 (61)
4 (14)2 (30)9 (46)6 (62)
16 (15)8 (31)1 (47)14 (63)
12 (16)3 (32)5 (48)10 (64)