Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 010052323-007 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 10 - Planteforsøg Sydjylland I/S Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Asmus Fromm-Christiansen, Ultanggård, Ultangvej 26
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 08-04-2023 Blanding, vårbyg, Feedway
08-04-2023 Blanding, vårbyg, Firefoxx
08-04-2023 Blanding, vårbyg, RGT Planet
08-04-2023 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 08-04-2023 Laureate,
3 St. 00 08-04-2023 RGT Planet,
4 St. 00 08-04-2023 Prospect,
5 St. 00 08-04-2023 Firefoxx,
6 St. 00 08-04-2023 Skyway,
7 St. 00 08-04-2023 Stairway,
8 St. 00 08-04-2023 Wish,
9 St. 00 08-04-2023 Feedway,
10 St. 00 08-04-2023 Avenue,
11 St. 00 08-04-2023 RGT Sirius,
12 St. 00 08-04-2023 Austen,
13 St. 00 08-04-2023 NOS Gambit,
14 St. 00 08-04-2023 Florence,
15 St. 00 08-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Stairway
08-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Skyway
08-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Firefoxx
16 St. 00 08-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Avenue
08-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Wish
08-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Prospect
Grundbehandlinger:
10-05-2022, Fungicider, Prosaro, 0,25
10-05-2022, Fungicider, Comet, 0,2
05-06-2022, Vækstregulering, Cerone, 0,25
05-06-2022, Fungicider, Propulse SE 250, 0,5
05-06-2022, Fungicider, Orius Max 200 EW, 0,2
08-04-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 175
08-04-2023, Handelsgødninger, PK 0-4-21 m. S, Kemira, 500
08-04-2023, Handelsgødninger, NS 27-4, 592
22-04-2023, Herbicider, Pixxaro EC, 0,25
22-04-2023, Herbicider, Ally SX, 10
10-05-2023, Vækstregulering, Moddus Start, 0,2
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2023 010052323-007Rk.1.Rk.2.
10 (1)2 (33)
16 (2)13 (34)
11 (3)15 (35)
2 (4)16 (36)
6 (5)5 (37)
7 (6)12 (38)
9 (7)4 (39)
4 (8)7 (40)
13 (9)8 (41)
15 (10)9 (42)
12 (11)14 (43)
3 (12)3 (44)
8 (13)6 (45)
14 (14)10 (46)
1 (15)1 (47)
5 (16)11 (48)
16 (17)14 (49)
15 (18)10 (50)
10 (19)1 (51)
1 (20)7 (52)
13 (21)13 (53)
2 (22)2 (54)
6 (23)12 (55)
8 (24)9 (56)
11 (25)11 (57)
9 (26)15 (58)
5 (27)16 (59)
3 (28)5 (60)
14 (29)6 (61)
4 (30)4 (62)
12 (31)3 (63)
7 (32)8 (64)