Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 010052323-006 Placeringsgruppering: Sjælland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 16 - VKST, Holeby Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Forsøgsmarken, att.Østdansk Landboforening, Køgevej 55
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 27-04-2023 Blanding, vårbyg, Feedway
27-04-2023 Blanding, vårbyg, Firefoxx
27-04-2023 Blanding, vårbyg, RGT Planet
27-04-2023 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 27-04-2023 Laureate,
3 St. 00 27-04-2023 RGT Planet,
4 St. 00 27-04-2023 Prospect,
5 St. 00 27-04-2023 Firefoxx,
6 St. 00 27-04-2023 Skyway,
7 St. 00 27-04-2023 Stairway,
8 St. 00 27-04-2023 Wish,
9 St. 00 27-04-2023 Feedway,
10 St. 00 27-04-2023 Avenue,
11 St. 00 27-04-2023 RGT Sirius,
12 St. 00 27-04-2023 Austen,
13 St. 00 27-04-2023 NOS Gambit,
14 St. 00 27-04-2023 Florence,
15 St. 00 27-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Stairway
27-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Skyway
27-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Firefoxx
16 St. 00 27-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Avenue
27-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Wish
27-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Prospect
Grundbehandlinger:
22-04-2023, Handelsgødninger, NS 27-4, 290
22-04-2023, Handelsgødninger, NPK 15-7-12, 309,6
27-04-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
30-05-2023, Herbicider, Zypar, 0,3
30-05-2023, Herbicider, DFF, 0,05
30-05-2023, Handelsgødninger, NitraMan, 1
22-06-2023, Fungicider, Folicur Xpert EC 240, 0,26
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Julie Torp-Thomsen   56791920/29427379
jtt@ostdansk.dk

2023 010052323-006Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
2 (1)2 (17)13 (33)9 (49)
6 (2)16 (18)8 (34)11 (50)
16 (3)10 (19)6 (35)15 (51)
3 (4)12 (20)11 (36)16 (52)
4 (5)3 (21)7 (37)5 (53)
5 (6)13 (22)10 (38)13 (54)
11 (7)9 (23)3 (39)8 (55)
14 (8)6 (24)4 (40)3 (56)
7 (9)4 (25)15 (41)14 (57)
12 (10)7 (26)14 (42)6 (58)
1 (11)15 (27)2 (43)1 (59)
9 (12)8 (28)12 (44)4 (60)
10 (13)1 (29)9 (45)2 (61)
15 (14)5 (30)16 (46)10 (62)
8 (15)11 (31)1 (47)12 (63)
13 (16)14 (32)5 (48)Fejl (64)
VærnVærnVærnVærn