Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 010052323-001 Placeringsgruppering: Nordjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Lfe: 2 - Ålborg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Henrik Jensen, Christianshøjvej 25,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 20-04-2023 Blanding, vårbyg, Feedway
20-04-2023 Blanding, vårbyg, Firefoxx
20-04-2023 Blanding, vårbyg, RGT Planet
20-04-2023 Blanding, vårbyg, Wish
2 St. 00 20-04-2023 Laureate,
3 St. 00 20-04-2023 RGT Planet,
4 St. 00 20-04-2023 Prospect,
5 St. 00 20-04-2023 Firefoxx,
6 St. 00 20-04-2023 Skyway,
7 St. 00 20-04-2023 Stairway,
8 St. 00 20-04-2023 Wish,
9 St. 00 20-04-2023 Feedway,
10 St. 00 20-04-2023 Avenue,
11 St. 00 20-04-2023 RGT Sirius,
12 St. 00 20-04-2023 Austen,
13 St. 00 20-04-2023 NOS Gambit,
14 St. 00 20-04-2023 Florence,
15 St. 00 20-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Stairway
20-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Skyway
20-04-2023 NOS Sortsblanding 2023, Firefoxx
16 St. 00 20-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Avenue
20-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Wish
20-04-2023 DLG Barley Mix 2023, Prospect
17 St. 00 20-04-2023 DLG Barley Mix 2023,
18 St. 00 20-04-2023 LG Flamenco,
19 St. 00 20-04-2023 KWS Curtis,
20 St. 00 20-04-2023 KWS Thalis,
Grundbehandlinger:
19-05-2022, Herbicider, Pixxaro EC, 0,2
20-09-2022, Jordbehandling, Pløjning, 1
19-04-2023, Jordbehandling, Harvning, 2
20-04-2023, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
20-04-2023, Udsæd og såning, Kombi-såning
21-04-2023, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 700
25-04-2023, Herbicider, Legacy 500 SC, 0,12
19-05-2023, Herbicider, Hussar Plus OD, 0,07
19-05-2023, Handelsgødninger, BioMangan 170 P, BioNutria, 1
19-05-2023, Handelsgødninger, BioMangan 170 P, BioNutria, 1
19-05-2023, Handelsgødninger, EPSO Microtop, 2,5
19-05-2023, Handelsgødninger, Kobberoxychlorid 51, 0,1
19-05-2023, Additiver, Renol, 0,05
04-06-2023, Handelsgødninger, BioMangan 180 NS, BioNutria, 1
04-06-2023, Handelsgødninger, EPSO Microtop, 5
04-06-2023, Handelsgødninger, EPSO Microtop, 5
04-06-2023, Fungicider, Prosaro, 0,3
04-06-2023, Vækstregulering, Moddus Start, 0,2
15-06-2023, Fungicider, Propulse SE 250, 0,3
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
 Parcel-Strånedknækning, karakter 0-10
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Torben Pedersen   72203396
TEP@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kurt N. Christensen   
knc@agrinord.dk

2023 010052323-001Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
15 (1)7 (41)
11 (2)1 (42)
3 (3)20 (43)
20 (4)10 (44)
9 (5)6 (45)
19 (6)9 (46)
2 (7)4 (47)
7 (8)16 (48)
13 (9)19 (49)
5 (10)17 (50)
8 (11)12 (51)
4 (12)15 (52)
17 (13)8 (53)
10 (14)11 (54)
18 (15)2 (55)
16 (16)3 (56)
12 (17)13 (57)
6 (18)18 (58)
1 (19)14 (59)
14 (20)5 (60)
19 (21)14 (61)
6 (22)1 (62)
1 (23)5 (63)
10 (24)7 (64)
13 (25)2 (65)
5 (26)11 (66)
15 (27)9 (67)
18 (28)3 (68)
9 (29)12 (69)
14 (30)10 (70)
17 (31)18 (71)
20 (32)8 (72)
8 (33)13 (73)
11 (34)15 (74)
3 (35)4 (75)
4 (36)6 (76)
7 (37)19 (77)
12 (38)17 (78)
2 (39)16 (79)
16 (40)20 (80)
VærnVærn