Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2023 OS7-021-2023-005 Placeringsgruppering: Skåne SO (1B) , 0768964
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: LB-255-2022
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Raftastens Jordbruks AB, Raftasten 4634, Krister
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Artemis
26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
26-08-2022 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 26-08-2022 Helypse,
3 St. 00 26-08-2022 WRH 619,
4 26-08-2022 Manhattan,
5 St. 00 26-08-2022 Harvard,
6 St. 00 26-08-2022 DK Excentric,
7 St. 00 26-08-2022 DK Exsun,
8 St. 00 26-08-2022 RNX213336,
9 St. 00 26-08-2022 LE16/318,
10 St. 00 26-08-2022 LG Academic,
11 St. 00 26-08-2022 LG Adeline,
12 St. 00 26-08-2022 RAP 602,
13 St. 00 26-08-2022 RGT Paradizze,
14 St. 00 26-08-2022 HRF19240,
15 St. 00 26-08-2022 NPZ19234W11,
16 St. 00 26-08-2022 RAP19232W11,
17 St. 00 26-08-2022 Janosh,
18 St. 00 26-08-2022 DK Exaura,
19 St. 00 26-08-2022 RNX203033,
20 St. 00 26-08-2022 RNX213123,
21 St. 00 26-08-2022 Crossfit,
22 St. 00 26-08-2022 LE18/406,
23 St. 00 26-08-2022 PT312,
24 St. 00 26-08-2022 PT313,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, Grundgødskning
23-08-2022, Handelsgødninger, NS 27-5, 200
23-08-2022, Handelsgødninger, NPK 10-11-22 Høst, 250
26-08-2022, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
21-09-2022, Insekticider, Nexide, 0,06
21-09-2022, Handelsgødninger, Bor, 1
21-09-2022, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1
09-10-2022, Herbicider, Belkar, 0,25
09-10-2022, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1,5
31-10-2022, Herbicider, Belkar, 0,25
31-10-2022, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 0,5
01-03-2023, Handelsgødninger, NPK 26-3-5 m. S, Hydro, 135
03-03-2023, Handelsgødninger, Polyfosfat, 140
04-04-2023, Handelsgødninger, NPK 26-3-5 m. S, Hydro, 350
28-04-2023, Fungicider, Folicur Xpert, 0,6
28-04-2023, Handelsgødninger, Bor, 1,5
28-04-2023, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1,5
19-05-2023, Insekticider, Mospilan SG, 0,175
19-05-2023, Fungicider, Pictor Active, 0,7
04-08-2023, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Plantebestand, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Parcel-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Persson   010-4762053
Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se

2023 OS7-021-2023-005 , 0768964Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
7 (1)20 (25)10 (49)Fejl (73)
2 (2)15 (26)Fejl (50)2 (74)
20 (3)16 (27)16 (51)15 (75)
10 (4)12 (28)11 (52)19 (76)
5 (5)22 (29)21 (53)23 (77)
18 (6)Fejl (30)14 (54)18 (78)
21 (7)21 (31)17 (55)3 (79)
11 (8)23 (32)Fejl (56)10 (80)
24 (9)17 (33)24 (57)13 (81)
6 (10)5 (34)18 (58)6 (82)
9 (11)24 (35)15 (59)12 (83)
Fejl (12)2 (36)4 (60)21 (84)
15 (13)1 (37)23 (61)5 (85)
17 (14)4 (38)6 (62)1 (86)
3 (15)13 (39)1 (63)9 (87)
13 (16)10 (40)2 (64)20 (88)
12 (17)19 (41)9 (65)24 (89)
4 (18)14 (42)13 (66)7 (90)
23 (19)18 (43)22 (67)16 (91)
14 (20)9 (44)7 (68)14 (92)
16 (21)7 (45)5 (69)22 (93)
Fejl (22)3 (46)3 (70)4 (94)
1 (23)11 (47)12 (71)17 (95)
22 (24)6 (48)19 (72)11 (96)
VærnVærnVærnVærn