Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-002-2022-001 Placeringsgruppering: Östergötland Centrala (12B) , 0768432
Forsøgstitel: Vårraps, Sortförsök CL-sorter. ForsøgsID: E-84-2022
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vårraps
Forsøgsvært: Hushållningssällskapet Östergötland, Klostergården,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 22-04-2022 Solar CL,
2 St. 00 22-04-2022 Contra CL,
3 St. 00 22-04-2022
4 St. 00 22-04-2022 DLE20824S21,
5 St. 00 22-04-2022 7EN0014 CL,
6 St. 00 22-04-2022 0EN0029,
Grundbehandlinger:
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
22-04-2022, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
22-04-2022, Handelsgødninger, NPK 27-3-3, 537
25-04-2022, Handelsgødninger, ledig sverige, 550
25-05-2022, Ukrudtsbekæmpelse,
11-06-2022, Insekticider, Avaunt, 117
17-08-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand vår, %
 Parcel-Bomullsmögel, Index Tidp 1
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-
 Parcel-Bomullsmögel, Index Tidp 1
 Parcel-Kranskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Parcel-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Stråstyrka, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-002-2022-001 , 0768432Rk.1.Rk.2.
1 (1)5 (13)
6 (2)4 (14)
4 (3)1 (15)
2 (4)6 (16)
5 (5)3 (17)
3 (6)2 (18)
3 (7)1 (19)
4 (8)2 (20)
6 (9)6 (21)
5 (10)5 (22)
1 (11)4 (23)
2 (12)3 (24)