Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-027-2022-007 Placeringsgruppering: Helsingborg-Kullen (1C+2) , 0766684
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: MY-___-2021
Lfe: 135 - Agrolab Sverige AB Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært:
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 PR44D06,
3 St. 00 DK Explicit,
4 St. 00 DK Explicit, obetad,
5 St. 00 V3160L,
6 St. 00 DK Exception,
7 St. 00 Atora,
8 St. 00 Dariot,
9 St. 00 DK Severnyi,
10 St. 00 SY Florian,
11 St. 00 DK Expansion,
12 St. 00 Django,
13 St. 00 George,
14 St. 00 PX128,
15 St. 00 DK Sequel,
16 St. 00 Smaragd,
17 St. 00 Hambre,
18 St. 00 DK Exsteel,
19 St. 00 Dynamic,
20 St. 00 Parcours,
21 St. 00 PT275,
22 St. 00 HRC723,
23 St. 00 LG Antigua,
24 St. 00 PX131,
25 St. 00 Absolut,
26 St. 00 LG Aviron,
27 St. 00 RGT Banquizz,
28 St. 00 Haugustina,
29 St. 00 Hostine,
30 St. 00 Hodysse,
31 St. 00 V367OL,
32 St. 00 RNX 3857,
33 St. 00 Duplo,
34 St. 00 NPZ18206W11,
35 St. 00 PT303,
36 St. 00 Artemis,
37 St. 00 Ambassador,
38 St. 00 DK Expat,
39 St. 00 Akilah,
40 St. 00 DK Expectation,
41 St. 00 DK Excited,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
24-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
 Parcel-Kranskimmel, % bronsfärgade stængler
 Parcel-Kranskimmel, % stængler med mikrosklerotier
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Leif Jönsson   0705-361131/0705-361131
lj@agrolab.se

2022 OS7-027-2022-007 , 0766684Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
6 (1)Værn30 (83)29 (124)
30 (2)12 (42)1 (84)17 (125)
VærnVærnVærn10 (126)
12 (3)13 (43)9 (85)23 (127)
Værn7 (44)Værn3 (128)
19 (4)33 (45)20 (86)11 (129)
Værn31 (46)17 (87)26 (130)
2 (5)34 (47)13 (88)30 (131)
Værn3 (48)28 (89)Værn
32 (6)4 (49)10 (90)12 (132)
26 (7)Værn39 (91)Værn
25 (8)9 (50)19 (92)5 (133)
20 (9)VærnVærnVærn
4 (10)39 (51)24 (93)14 (134)
34 (11)41 (52)VærnVærn
Værn21 (53)38 (94)38 (135)
24 (12)Værn36 (95)Værn
Værn14 (54)33 (96)9 (136)
38 (13)Værn34 (97)Værn
3 (14)26 (55)23 (98)35 (137)
11 (15)36 (56)31 (99)40 (138)
28 (16)17 (57)Værn32 (139)
18 (17)Værn2 (100)Værn
5 (18)15 (58)Værn24 (140)
13 (19)VærnVærnVærn
41 (20)40 (59)15 (101)21 (141)
39 (21)6 (60)Værn28 (142)
40 (22)18 (61)21 (102)7 (143)
Værn38 (62)5 (103)Værn
9 (23)35 (63)29 (104)15 (144)
Værn11 (64)4 (105)Værn
36 (24)16 (65)37 (106)39 (145)
22 (25)23 (66)40 (107)20 (146)
23 (26)20 (67)Værn22 (147)
8 (27)19 (68)12 (108)34 (148)
31 (28)8 (69)Værn27 (149)
29 (29)Værn11 (109)6 (150)
Værn24 (70)27 (110)19 (151)
14 (30)Værn32 (111)25 (152)
Værn29 (71)3 (112)18 (153)
Værn1 (72)22 (113)31 (154)
15 (31)5 (73)18 (114)41 (155)
Værn32 (74)Værn1 (156)
7 (32)27 (75)14 (115)37 (157)
10 (33)10 (76)Værn8 (158)
16 (34)22 (77)16 (116)16 (159)
1 (35)37 (78)35 (117)36 (160)
17 (36)25 (79)7 (118)4 (161)
33 (37)28 (80)8 (119)Værn
27 (38)Værn6 (120)2 (162)
35 (39)2 (81)25 (121)Værn
21 (40)Værn26 (122)33 (163)
37 (41)30 (82)41 (123)13 (164)
VærnVærnVærnVærn