Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-027-2022-003 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0766680
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: H-25-2021
Lfe: 119 - HS Kalmar Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Sturessons Lbr, St. Frö,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 19-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
19-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
19-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
19-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 PR44D06,
3 St. 00 DK Explicit,
4 St. 00 DK Explicit, obetad,
5 St. 00 V3160L,
6 St. 00 DK Exception,
7 St. 00 Atora,
8 St. 00 Dariot,
9 St. 00 DK Severnyi,
10 St. 00 SY Florian,
11 St. 00 DK Expansion,
12 St. 00 Django,
13 St. 00 George,
14 St. 00 PX128,
15 St. 00 DK Sequel,
16 St. 00 Smaragd,
17 St. 00 Hambre,
18 St. 00 DK Exsteel,
19 St. 00 Dynamic,
20 St. 00 Parcours,
21 St. 00 PT275,
22 St. 00 HRC723,
23 St. 00 LG Antigua,
24 St. 00 PX131,
25 St. 00 Absolut,
26 St. 00 LG Aviron,
27 St. 00 RGT Banquizz,
28 St. 00 Haugustina,
29 St. 00 Hostine,
30 St. 00 Hodysse,
31 St. 00 V367OL,
32 St. 00 RNX 3857,
33 St. 00 Duplo,
34 St. 00 NPZ18206W11,
35 St. 00 PT303,
36 St. 00 Artemis,
37 St. 00 Ambassador,
38 St. 00 DK Expat,
39 St. 00 Akilah,
40 St. 00 DK Expectation,
41 St. 00 DK Excited,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
19-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
05-03-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
13-05-2022, Fungicider, Mirador Forte, 2
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
 Parcel-Blomstrende, dato for
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Jan-Olov Karlsson   +4648015670/070-2876363
jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-027-2022-003 , 0766680Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
36 (1)30 (42)35 (83)37 (124)
Værn21 (43)30 (84)10 (125)
14 (2)19 (44)6 (85)17 (126)
Værn37 (45)26 (86)27 (127)
37 (3)40 (46)3 (87)26 (128)
23 (4)1 (47)13 (88)20 (129)
26 (5)29 (48)4 (89)35 (130)
VærnVærn41 (90)7 (131)
15 (6)2 (49)11 (91)40 (132)
VærnVærn27 (92)Værn
34 (7)34 (50)7 (93)15 (133)
39 (8)Værn34 (94)Værn
19 (9)24 (51)19 (95)28 (134)
VærnVærn21 (96)Værn
12 (10)3 (52)20 (97)2 (135)
Værn39 (53)VærnVærn
28 (11)17 (54)2 (98)25 (136)
35 (12)18 (55)Værn6 (137)
8 (13)41 (56)Værn38 (138)
4 (14)Værn24 (99)Værn
27 (15)14 (57)Værn12 (139)
VærnVærn40 (100)Værn
9 (16)VærnVærn22 (140)
Værn15 (58)14 (101)21 (141)
16 (17)VærnVærn3 (142)
21 (18)35 (59)8 (102)23 (143)
Værn13 (60)38 (103)41 (144)
24 (19)16 (61)39 (104)19 (145)
Værn7 (62)Værn5 (146)
5 (20)10 (63)9 (105)31 (147)
6 (21)20 (64)VærnVærn
7 (22)36 (65)36 (106)9 (148)
13 (23)5 (66)10 (107)Værn
40 (24)4 (67)VærnVærn
18 (25)Værn15 (108)14 (149)
17 (26)12 (68)VærnVærn
22 (27)Værn22 (109)18 (150)
32 (28)33 (69)1 (110)30 (151)
20 (29)31 (70)33 (111)29 (152)
1 (30)23 (71)37 (112)16 (153)
25 (31)6 (72)25 (113)36 (154)
31 (32)27 (73)32 (114)8 (155)
3 (33)22 (74)16 (115)11 (156)
41 (34)8 (75)Værn13 (157)
29 (35)11 (76)12 (116)39 (158)
10 (36)38 (77)Værn1 (159)
30 (37)28 (78)18 (117)Værn
VærnVærn23 (118)24 (160)
2 (38)9 (79)31 (119)Værn
VærnVærn5 (120)34 (161)
33 (39)25 (80)17 (121)4 (162)
11 (40)32 (81)29 (122)33 (163)
38 (41)26 (82)28 (123)32 (164)
VærnVærnVærnVærn