Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-009 Placeringsgruppering: Vänerns S kustområde (15B) , 0766677
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2021
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Henrik Fredriksson, Apelås,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 V375OL,
3 St. 00 Danger,
4 DK Exbury,
5 St. 00 DK Expose,
6 St. 00 DK Exlevel,
7 St. 00 Flemming,
8 St. 00 NPZ19248W11,
9 St. 00 Murray,
10 St. 00 NPZ18205W11,
11 St. 00 BNE175,
12 St. 00 BNG2489,
13 St. 00 Aurelia,
14 St. 00 LG Areti,
15 St. 00 LG Auckland,
16 St. 00 LG Austin,
17 St. 00 SY Grandetta,
18 St. 00 RNX 193046,
19 St. 00 PT299,
20 St. 00 PX141,
21 St. 00 PX142,
22 St. 00 INV1330,
23 St. 00 MH 11 CD 037,
24 St. 00 Helypse,
25 St. 00 KWS Heikos,
26 St. 00 BOH 8618,
27 St. 00 Dart,
28 St. 00 Romeo,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
13-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
13-08-2021, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
21-08-2021, Andet, Sluxx HP, 5
31-08-2021, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-021-2022-009 , 0766677Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
18 (1)5 (29)17 (57)22 (85)
1 (2)Værn15 (58)Værn
2 (3)26 (30)1 (59)21 (86)
12 (4)Værn9 (60)Værn
8 (5)13 (31)Værn28 (87)
6 (6)6 (32)21 (61)14 (88)
17 (7)11 (33)Værn2 (89)
10 (8)Værn25 (62)7 (90)
28 (9)21 (34)2 (63)Værn
25 (10)Værn10 (64)23 (91)
16 (11)19 (35)7 (65)Værn
13 (12)28 (36)5 (66)12 (92)
9 (13)1 (37)Værn25 (93)
Værn3 (38)23 (67)27 (94)
26 (14)27 (39)VærnVærn
Værn10 (40)6 (68)26 (95)
22 (15)15 (41)16 (69)Værn
7 (16)12 (42)4 (70)11 (96)
Værn17 (43)18 (71)3 (97)
20 (17)22 (44)27 (72)10 (98)
VærnVærn22 (73)9 (99)
Værn23 (45)3 (74)24 (100)
21 (18)VærnVærn6 (101)
Værn14 (46)20 (75)19 (102)
11 (19)16 (47)Værn4 (103)
4 (20)18 (48)12 (76)17 (104)
Værn8 (49)13 (77)8 (105)
23 (21)9 (50)14 (78)13 (106)
Værn2 (51)19 (79)15 (107)
19 (22)7 (52)28 (80)1 (108)
5 (23)Værn24 (81)5 (109)
15 (24)20 (53)Værn16 (110)
3 (25)Værn26 (82)18 (111)
24 (26)4 (54)VærnVærn
14 (27)24 (55)8 (83)20 (112)
27 (28)25 (56)11 (84)Værn
VærnVærnVærnVærn