Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-008 Placeringsgruppering: Varaslätten (15A) , 0766676
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2021
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Mattias Dahlstrand, Emtunga gård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 V375OL,
3 St. 00 Danger,
4 DK Exbury,
5 St. 00 DK Expose,
6 St. 00 DK Exlevel,
7 St. 00 Flemming,
8 St. 00 NPZ19248W11,
9 St. 00 Murray,
10 St. 00 NPZ18205W11,
11 St. 00 BNE175,
12 St. 00 BNG2489,
13 St. 00 Aurelia,
14 St. 00 LG Areti,
15 St. 00 LG Auckland,
16 St. 00 LG Austin,
17 St. 00 SY Grandetta,
18 St. 00 RNX 193046,
19 St. 00 PT299,
20 St. 00 PX141,
21 St. 00 PX142,
22 St. 00 INV1330,
23 St. 00 MH 11 CD 037,
24 St. 00 Helypse,
25 St. 00 KWS Heikos,
26 St. 00 BOH 8618,
27 St. 00 Dart,
28 St. 00 Romeo,
Grundbehandlinger:
11-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 50
11-08-2021, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
15-08-2021, Andet, Sluxx HP, 5
01-09-2021, Herbicider, Select Plus, 0,8
01-09-2021, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
09-09-2021, Andet, Sluxx HP, 5
15-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
05-03-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 300
10-04-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
17-05-2022, Fungicider, Propulse SE 250, 1
12-08-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter/m2
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-021-2022-008 , 0766676Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
11 (1)16 (29)10 (57)22 (85)
2 (2)13 (30)Værn19 (86)
13 (3)25 (31)23 (58)9 (87)
Værn9 (32)Værn3 (88)
23 (4)24 (33)3 (59)7 (89)
Værn3 (34)Værn1 (90)
18 (5)28 (35)20 (60)Værn
19 (6)14 (36)Værn26 (91)
22 (7)17 (37)25 (61)Værn
27 (8)Værn11 (62)2 (92)
1 (9)26 (38)Værn10 (93)
25 (10)Værn26 (63)24 (94)
4 (11)19 (39)Værn8 (95)
14 (12)10 (40)22 (64)18 (96)
8 (13)18 (41)16 (65)12 (97)
15 (14)1 (42)28 (66)17 (98)
28 (15)Værn9 (67)11 (99)
5 (16)21 (43)6 (68)25 (100)
24 (17)Værn8 (69)14 (101)
6 (18)6 (44)14 (70)Værn
16 (19)11 (45)15 (71)21 (102)
10 (20)Værn2 (72)Værn
Værn23 (46)12 (73)5 (103)
26 (21)Værn19 (74)16 (104)
Værn27 (47)4 (75)Værn
7 (22)8 (48)24 (76)23 (105)
12 (23)7 (49)18 (77)Værn
Værn4 (50)Værn15 (106)
20 (24)2 (51)21 (78)Værn
Værn5 (52)Værn20 (107)
17 (25)12 (53)1 (79)Værn
VærnVærn7 (80)6 (108)
21 (26)20 (54)13 (81)27 (109)
VærnVærn17 (82)28 (110)
3 (27)22 (55)5 (83)13 (111)
9 (28)15 (56)27 (84)4 (112)
VærnVærnVærnVærn