Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-005 Placeringsgruppering: Skåne SO (1B) , 0766673
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: LB-239-2021
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Raftastens Jordbruks AB, Raftasten 4634, Krister
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 24-08-2021 V375OL,
3 St. 00 24-08-2021 Danger,
4 24-08-2021 DK Exbury,
5 St. 00 24-08-2021 DK Expose,
6 St. 00 24-08-2021 DK Exlevel,
7 St. 00 24-08-2021 Flemming,
8 St. 00 24-08-2021 NPZ19248W11,
9 St. 00 24-08-2021 Murray,
10 St. 00 24-08-2021 NPZ18205W11,
11 St. 00 24-08-2021 BNE175,
12 St. 00 24-08-2021 BNG2489,
13 St. 00 24-08-2021 Aurelia,
14 St. 00 24-08-2021 LG Areti,
15 St. 00 24-08-2021 LG Auckland,
16 St. 00 24-08-2021 LG Austin,
17 St. 00 24-08-2021 SY Grandetta,
18 St. 00 24-08-2021 RNX 193046,
19 St. 00 24-08-2021 PT299,
20 St. 00 24-08-2021 PX141,
21 St. 00 24-08-2021 PX142,
22 St. 00 24-08-2021 INV1330,
23 St. 00 24-08-2021 MH 11 CD 037,
24 St. 00 24-08-2021 Helypse,
25 St. 00 24-08-2021 KWS Heikos,
26 St. 00 24-08-2021 BOH 8618,
27 St. 00 24-08-2021 Dart,
28 St. 00 24-08-2021 Romeo,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, Grundgødskning
16-08-2021, Organiske gødninger, Gylle
24-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
01-09-2021, Insekticider, Fastac 50, 0,3
01-09-2021, Handelsgødninger, Bor, 0,5
06-09-2021, Herbicider, Agil 100 EC, 0,42
08-09-2021, Andet, Sluxx HP, 7
14-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,18
05-10-2021, Herbicider, Belkar, 0,32
05-10-2021, Insekticider, Fastac 50, 0,2
05-10-2021, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1
12-03-2022, Handelsgødninger, Polyfosfat, 146
13-03-2022, Handelsgødninger, NPK 27-3-5, 220
27-03-2022, Handelsgødninger, NPK 27-3-5, 300
13-04-2022, Handelsgødninger, Bor, 1
13-04-2022, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 2
26-04-2022, Handelsgødninger, Bor, 1
26-04-2022, Handelsgødninger, Mangannitrat 235, 1
16-05-2022, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
16-05-2022, Fungicider, Pictor Active, 0,8
31-05-2022, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
31-05-2022, Fungicider, Propulse SE 250, 0,8
31-07-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
 Parcel-Gråskimmel, % dækning
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Parcel-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Persson   010-4762053
Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-021-2022-005 , 0766673Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
22 (1)Værn17 (57)27 (85)
9 (2)26 (29)Værn24 (86)
5 (3)Værn23 (58)14 (87)
8 (4)14 (30)Værn3 (88)
2 (5)VærnVærn8 (89)
6 (6)20 (31)21 (59)11 (90)
13 (7)VærnVærn22 (91)
4 (8)28 (32)14 (60)12 (92)
3 (9)22 (33)4 (61)Værn
11 (10)18 (34)Værn23 (93)
18 (11)13 (35)26 (62)Værn
14 (12)24 (36)Værn15 (94)
15 (13)10 (37)13 (63)13 (95)
16 (14)7 (38)16 (64)17 (96)
7 (15)27 (39)28 (65)19 (97)
1 (16)1 (40)2 (66)2 (98)
27 (17)Værn15 (67)7 (99)
10 (18)23 (41)5 (68)Værn
VærnVærn10 (69)21 (100)
20 (19)25 (42)8 (70)Værn
Værn3 (43)25 (71)18 (101)
19 (20)2 (44)18 (72)1 (102)
VærnVærn1 (73)9 (103)
23 (21)21 (45)19 (74)4 (104)
VærnVærn6 (75)10 (105)
Værn16 (46)11 (76)Værn
21 (22)5 (47)24 (77)26 (106)
Værn19 (48)22 (78)Værn
25 (23)4 (49)7 (79)5 (107)
12 (24)8 (50)12 (80)28 (108)
24 (25)12 (51)27 (81)6 (109)
28 (26)6 (52)9 (82)25 (110)
Værn17 (53)VærnVærn
26 (27)11 (54)20 (83)20 (111)
Værn15 (55)VærnVærn
17 (28)9 (56)3 (84)16 (112)
VærnVærnVærnVærn