Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-004 Placeringsgruppering: Öland-Gotland (9) , 0766672
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: I-914-2021
Lfe: 120 - HS Gotland Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Bengt Wejde, Gervalds, Hogrän
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 V375OL,
3 St. 00 Danger,
4 DK Exbury,
5 St. 00 DK Expose,
6 St. 00 DK Exlevel,
7 St. 00 Flemming,
8 St. 00 NPZ19248W11,
9 St. 00 Murray,
10 St. 00 NPZ18205W11,
11 St. 00 BNE175,
12 St. 00 BNG2489,
13 St. 00 Aurelia,
14 St. 00 LG Areti,
15 St. 00 LG Auckland,
16 St. 00 LG Austin,
17 St. 00 SY Grandetta,
18 St. 00 RNX 193046,
19 St. 00 PT299,
20 St. 00 PX141,
21 St. 00 PX142,
22 St. 00 INV1330,
23 St. 00 MH 11 CD 037,
24 St. 00 Helypse,
25 St. 00 KWS Heikos,
26 St. 00 BOH 8618,
27 St. 00 Dart,
28 St. 00 Romeo,
Grundbehandlinger:
18-08-2021, Organiske gødninger, Staldg. fjerkræ, Gennemsnit., 3
24-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
24-08-2021, Handelsgødninger, NPK 21-3-10 m. S, 169
02-09-2021, Handelsgødninger, NS 27-4, 120
04-09-2021, Insekticider, Nexide, 0,06
10-09-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
17-03-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 222
25-03-2022, Handelsgødninger, NS 24-4, 333
20-04-2022, Handelsgødninger, Bor, 1
20-04-2022, Handelsgødninger, Mikro Raps, 3
17-05-2022, Fungicider, Pictor Active, 1
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Bo Pettersson   0498-202245/070-7757634
Bo.Pettersson@hush.se

2022 OS7-021-2022-004 , 0766672Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
Værn10 (29)4 (57)6 (85)
21 (1)16 (30)9 (58)7 (86)
VærnVærn25 (59)Værn
28 (2)20 (31)15 (60)26 (87)
7 (3)Værn7 (61)Værn
1 (4)7 (32)27 (62)13 (88)
18 (5)8 (33)8 (63)19 (89)
11 (6)27 (34)6 (64)8 (90)
12 (7)14 (35)22 (65)11 (91)
4 (8)Værn28 (66)Værn
2 (9)21 (36)24 (67)21 (92)
16 (10)Værn2 (68)Værn
5 (11)4 (37)12 (69)5 (93)
6 (12)24 (38)10 (70)3 (94)
VærnVærnVærn25 (95)
23 (13)26 (39)23 (71)24 (96)
VærnVærnVærnVærn
25 (14)13 (40)13 (72)20 (97)
27 (15)18 (41)VærnVærn
22 (16)9 (42)21 (73)15 (98)
Værn5 (43)Værn12 (99)
26 (17)22 (44)17 (74)18 (100)
Værn19 (45)11 (75)14 (101)
Værn28 (46)3 (76)2 (102)
20 (18)17 (47)18 (77)9 (103)
Værn12 (48)16 (78)16 (104)
14 (19)25 (49)VærnVærn
15 (20)2 (50)26 (79)23 (105)
17 (21)1 (51)VærnVærn
8 (22)15 (52)5 (80)28 (106)
24 (23)3 (53)1 (81)17 (107)
13 (24)Værn14 (82)1 (108)
19 (25)23 (54)19 (83)10 (109)
3 (26)VærnVærn22 (110)
9 (27)6 (55)20 (84)27 (111)
10 (28)11 (56)Værn4 (112)
VærnVærnVærnVærn